8.25.2011

ეზოტერიზმის 20 გასაღები-7 (2), ალქიმია, ფილოსოფია “ცეცხლით

ალქიმიკოსი
“ილოცე და იშრომე”.( დასავლეთის ალქიმიკოსთა დევიზი); «იცოდე რომ ალქიმია არის სულიწმინდის ძღვენი» («ფილოსოფოსთა კრიალოსანი»,XIV ს.).
   ხსნის დოქტრინა:
დასავლეთში ჰერმეს ტრისმეგისტის პატრონაჟის ქვეშ მოქცეული უკვდავების ეს ძიება კოსმოლოგიურ საფუძველს ნახულობს ხალხურ ნაწერებში (ჰერმეტიკა) და სწავლულ ნაშრომებში (კორპუს ჰერმეტიკუმ) რომელთა ავტორადაც ჰერმეს ტრისმეგისტი მიიჩნევა.

8.23.2011

ეზოტერიზმის 20 გასაღები-7 (1), ალქიმია, ფილოსოფია “ცეცხლით”

ჰერმეს ტრისმეგისტი
„დაშლა და შედედება”; ეს მოწოდება მიზნად ისახავს საწყის მატერიამდე მიყვანას (დაშლა) და ასე დაშლილის ფიქსაციას (შედედება).
  ამ ოპერაციის ჩატარება შეიძლებოდა მხოლოდ „მატერიის დანაყვით და მისი მისტიკური გარეცხვით რაც მას დაუბრუნებს თავდაპირველ სიწმინდეს” „ფილოსოფოსობა ცეცხლით”, ალქიმიური ტექსტების ანთოლოგია, ფრანსუაზ ბონარდელ,ალმორა 2009).

8.22.2011

პერესტროიკის ისტორიიდან
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ФОНДА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
интернет-газета издаётся с 21 сентября 2004 года
Советско-американская революция

Горбачевской перестройке предшествовала перестройка «закулисная». Версия историка

В прошлом веке многие политики и ученые были очарованы проектом «конвергенции» (от лат. «convergere» – «сближаться, сходиться»), который предполагал соединение западного капитализма и советского социализма. Во второй половине XX века конвергенция доктринально разрабатывалась такими мыслителями, как Питирим Сорокин, Джордж Гэлбрейт и т. д. (В СССР за сближение социализма и капитализма выступит академик Андрей Сахаров). Тогда же возник и сам термин.

ამერიკელი ფრედი ვუდრაფის მკვლელობაზე რუსულად


ОЛЕГ ГРЕЧЕНЕВСКИЙ
ПУБЛИЦИСТИКА

 НАШЕГО "ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО" РЕЖИМА
Петербург, 2003 – 2008

  ЧАСТЬ 35

Продолжим наш разговор о Грузии.

8.21.2011

საქართველოს და კავკასიის მხსნელთა მოსაგონარი:ზაალ არაგვის ერისთავი (1635-1660 წწ.)


ანანური. ერმაკოვის ფოტო
პოლიტიკური მოღვაწე, 1659 წლის კახეთის აჯანყების ორგანიზატორი
ზაალ არაგვის ერისთავი იყო ძე ნუგზარ არაგვის ერისთავისა. 1635 წელს როსტომ მეფის (1632—1658 წწ.) მიერ ზაალისძმისდათუნას მოკვლის შემდეგ არაგვის საერისთაოს სათავეში ზაალი ჩაუდგამის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგესთანფიზიკური ანგარიშსწორებისთანავე ქართლის მეფე არაგვის საერისთაოში შეიჭრაზაალმა მას მედგარი წინააღმდეგობაგაუწია და უკუაქციაამ ჟამიდან მოყოლებული წლების განმავლობაში