6.21.2011

ქართული გენი ირანშიცაა!

ლბათ ასეთ ადამიანებზე თუ თქვა ფრანგმა დე ბერანჟემ: «მისი გული არის ჩამოკიდებული ბარბითი. ის შეხებისთანავე აჟღერდება».


«პალეოპოსტკომუნისტების» მიერ გაუბედურუებული ქართველი ქალის ვაჟიშვილი
ქართული გენი ირანშიცაა!

ფილოსოფოსები: შეხვედრა, საუბარი:
«მე მინდა ვიფიქრო მომავალ პოლითეიზმზე»

დასავლეთში აღზრდილი ირანელი დარიუშ შაიეგანი (Daryush Shayegan} თანამედროვეობა ტრადიციულ საზოგადოებებს საკუთარი თავის ხელახლა გამოგონებას... და იკვლევს იმას თუ როგორ შეუძლია მისტიციზმს დასავლეთის კვება. დარიუშ შაიეგანს ესაუბრა მარტინ ლეგროს.

ესაა მსოფლიოს მოქალაქე, ფილოსოფოსი კოსმოპოლიტი, როგორიც ის უნდა ყოფილიყო XVIII საუკუნეში. 1935 წელს ირანში დაბადებულმა, მან ისწავლა ათიოდე ენა, ისწავლა ლონდონსა და ჟენევაში, 1968 წელს ის სორბონაში იყო.

ბოლოს და ბოლოს,1960-ანი წლების ბოლოს ის დაბრუნდა ირანში და იქ ფრანგმა ორიენტალისტმა Henry Corbin-მა ის აზიარა სპარსეთის, ინდოეთის და შიიტური ისლამის სულიერ საგანძურს.

ჩორანის მეგობარი, ჰაიდეგერის დიდი მკითხველი შაიეგანი გატაცებული იყო პოეზიით და მისტიკით. საფრანგეთში ლტოლვილმა, მან გამოსცა ნაშრომი «რა არის რელიგიური რევოლუცია?»Qu'est-ce qu'une révolution religieuse?», Albin Michel, 1982), ირანის ისლამური რევოლუციის ფილოსოფიური ინტერპრეტაცია რომელიც 25 წლის შემდეგ დარჩა რელიგიური ფუნდამენტალიზმის სულიერი მამოძრავებელი ძალების ერთ-ერთ საუკეთესო ანალიზად.

ოკულტიზმი-3 : ლექსიკონი :

     რაიმონ აბელიო:
1. 1907 წელს ტულუზაში დაბადებულმა ჟორჟ სულემ  დაიწყო მოღვაწეობა როგორც სოციალისტური პარტიის წევრმა: 1937-1939 წლებში ის იყო მუშათა ინტერნაციონალის ფრანგული სექციის ხელმძღვანელი კომიტეტის წევრი. მოვლენებმა და მისმა პირადმა
გაოკულტისტებული ფრანგი სოციალისტი
 რაიმონ აბელიოს ნაშრომი
 "ახალი გნოზისის მანიფესტი".
მიდრეკილებებმა შემდეგში მას უბიძგეს ეზოტერიზმისკენ. ის გახდა წევრი ორგანიზაციისა “მეტაფიზიკური კვლევების წრე” და ფსევდონიმად აიღო სახელი რაიმონ აბელიო რათა გამოექვეყნებინა სერია ნაშრომებისა რომლებმაც ის გადააქციეს ოკულტიზმის ერთ-ერთ ლიდერად. რაიმონ აბელიოს ორიგინალობა იმაშია რომ წინამორბედთა და თანამედროვეთა უმრავლესობის საწინააღმდეგოდ ის არ ცდილობს ოკულტიზმის ფონდის გადატვირთვას თავისი პირადი გამოგონებებით. მან კარგად იცის ეზოტერიზმი, განსაკუთრებით ბიბლიის კაბალისტური ინტერპრეტაცია და ბევრი რამ იცის მოწინავე გამოკვლევების შესახებ.
  აბელიო ცდილობს ეზოტერული ტრადიციის და თანამედროვე მეცნიერების სინთეზის გაკეთებას.

  აბელიოს ზოგადი დებულება გადმოცემულია ესეში “ეზოტერიზმის მიზანი” (1973).

ტრადიციული ეზოტერიზმი, ამბობს ის, ერთდროულად დოქტრინაცაა და პრაქტიკაც. ის მოიცავს მთლიანად არსს, სხეულს, სულს და სამშვინველს ( ეს სამად დაყოფა არსებითია ეზოტერიზმისთვის) არსებობის ფუნდამენტურად “განსხვავებული” წესი განსხვავდება როგორც ერთის მხრივ ერუდიციისგან, მხოლოდ ინტელექტის აქტივობისაგან, ისე მეორეს მხრივ ოკულტიზმისგან, დიქტრინის ინტელექტუალური და სულიერ პარაპეტების არმქონე პრაქტიკისაგან.

3.  მეტაფიზიკური და არა მორალური  საწყისი, თავდაპირველი ტრადიცია ადამიანებს მიეცა ერთბაშად, მთლიანად, მაგრამ შეფარულად.
ან უფრო, აბელიოს თანახმად, მის მიმღებ ადამიანებს  ჯერ არ ჰქონიათ მისი ცხად ცნებებში გადასაყვანად აუცილებელი ინტელექტუალური საშუალებები.

  სწორედ თანამედროვე ადამიანებს აკისრიათ ტრადიციის ახსნა და უბრალო “მონაწილეობიდან” გადასვლა ჭეშმარიტ “ცოდნაზე”.

აბსოლუტური ცოდნა შეუძლებელია. ბოლო წერტილში ინიციატური ცოდნა ვარდება განუსაზღვრელში: ” “ჭეშმარიტების ძიებამ წინასწარ იცის რომ ის მივა ჭეშმარიტების წვდომის შეუძლებლობამდე”.
ფრანგ სოციალისტთა საარჩევნო
პლაკატი: "სამუშაო, პური".
     მაგრამ დოქტრინალური კორპუსის მნიშვნელოვან ნაწილს შეიძლება მოშორდეს ოკულტური ხასიათი. და სწორედ ამის გაკეთებას ცდილობს აბელიო რომელიც გადაჭრით გამოყოფს მიმდინარეობებს რომლებიც ისევ ეძებენ ჭეშმარიტებას აღმოსავლური სულიერების გაღრმავებაში. პირიქით, ის ფიქრობს რომ დაიწყო აღმოსავლეთის დაკნინება და ის იცავს დასავლურ გონებას არა როგორც თავისთავად შემეცნების ინსტრუმენტს არამედ როგორც გნოზისის დიალექტიკურ იარაღს.

   ეზოტერული აზრის აღმოსავლეთიდან დასავლეთში გადატანის გასამართლებლად აბელიო ტრადიციის აზრს აღადგენს XX საუკუნის მოწინავე მეცნიერების ენაზე. ასე მაგალითად ის ოკულტურ ხასიათს აცლის კაბალას და ეძებს რიცხობრივ თანაფარდობებს იქ სადაც თითქოს იპოვა თანამედროვე მეცნიერების ცნებები. ძველი ჩინეთის მისნობის წიგნში “ი-ი-კინგ’ მან იპოვა შესაბამისობები შესაქმის წიგნთან და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის უახლეს აღმოჩენებთან.

ალქიმია:
1. ვულგარული გაგებით ალქიმია უნდა იყოს ოქროს კეთების (რეალური თუ ქიმერული) ხელოვნება. სინამდვილეში უკვე შუა საუკუნეების ალქიმიკოსებს ეზიზღებოდათ ისინი ვისი ერთადერთი მიზანი იყო გამდიდრება.
ალბათ ბაბილონში და ეგვიპტეში გაჩენილ ალქიმიას პრაქტიკული განზომილების გვერდით აქვს თეორიული სახეც.

პრაქტიკული ალქიმია მიზნად ისახავს ლითონების გარდამქმნელი და დღეგძრძელობის ელიქსირის შექმნისათვის ხელის შემწყობი ფილოსოფიური ქვის და უნივერსალური, ყველა ავადმყოფის წამალი პანაცეას მოპოვებას, მაგრამ ეს ძიება ეფუძნება ბუნების თეორიას, უფრო ზუსტად თეორიების ერთობლიობას რომელთაგან ერთ-ერთი თეორიის თანახმად ლითონები არიან ცოცხალი არსებები რომელთაც ფილოსოფიური ქვა ანიჭებს სრულყოფილებას.

2.ეს ტრადიცია საუკუნეთა მანძილზე შეიცვალა და გამდიდრდა. Aალექსანდრიისა და ბიზანტიის შემდეგ ის მოხვდა არაბთა არეში სადაც მან მიიღო თავისი სახელი ალ ქიმია ( « ქიმია ») და XII საუკუნეში შეაღწია დასავლეთში  ხან ეგვიპტელთა ღმერთ თოთთან და ხან მოსესთან გაიგივებული სამჯერ დიდი ჰერმესის ანუ ჰერმეს ტრისმეგისტის ნაშრომებად მიჩნეული ნაწერების სერიის სახით. ამ ტექსტების ბუნდოვანებიდან გაჩნდა თანამედროვე ცნება ჰერმეტული, რაც ნიშნავს გასაგებს მხოლოდ განდობილთათვის, ინიციირებულებისთვის. მაგრამ ამ ტექსტების ყურადღებით წამკითხველს გამოაქვს კოსმიური ერთ
ობის იდეა რომელიც უწყვეტ ძაფად მოდის ალექსანდრიელი ნეოპლატონიკოსებიდან თანამედროვე ოკულტისტებამდე.

3.შუა საუკუნეების ევროპაში განსაკუთრებით პარიზში და პრაღაში აქტიურმა ალქიმიკოსებმა თითქოს შექმნეს საიდუმლო საზოგადოებები მათი აღიარების, ცნობის ნიშნებითა და პაროლებით. ალქიმიკოსად გასახდომად არ იყო საკმარისი ბევრის კითხვა, აუცილებელი იყო სხვადასხვა ქვეყნის მოძღვართა ზეპირი გაკვეთილების მიღებაც. ამიტომ საჭირო იყო ხანგრძლივი მოგზაურობა. ეკლესია არც თუ უსაფუძვლოდ ფიქრობს რომ ალქიმიკოსები მისდევენ და ქადაგებენ ერეტიკულ დოქტრინებს და აქედანაა ალქიმიკოსთა განკვეთა ეკლესიიდან და მათი ნაშრომების დაწვა. მაგრამ დევნა არაა უწყვეტი, პერიოდულია და დიდი ალქიმიური ლიტერატურა ვრცელდება ფარულად. ბიბლიოთეკებს ავსებდნენ XV-XVII საუკუნეებში დაწერილი ნაშრომები. Hჰერმეტულ და ნეოპლატონურ ნაწერებს დაემატა კაბალა და ტაროს სიმბოლური ფიგურები.

4. თანამედროვე ქიმიისაგან საბოლოოდ ჩამოშორების მომენტში ალქიმია გადაიქცა მოძღვრებად რომელიც მის ადეპტებს აძლევს სამყაროს ამომწურავი ცოდნის საშუალებას. .


"მოოქროვილი განთიადის ჯვარი.


      ერთ-ერთი ყველაზე შესანიშნავი სინთეზია როზენკრაიცელი ექიმი რობერტ ფლუდის ნაშრომი. რობერტ ფლუდის აზრით ღმერთში არის სამი პირი, მატერიაში არის სამი პრინციპი (ალქიმიკოსების გოგირდი, მარილი და ვერცხლისყალი) და ადამიანს ქმნის სამი პრინციპი (სხეული, სული, სამშვინველი). თავისი საბოლოო და უმაღლესი ფორმით ალქიმია არის  დიდი ხელოვნება, სამეფო ხელოვნება, რომლის წყალობითაც ადეპტს ძალუძს ამავე ცხოვრებაში ხორციელი აღდგომის მდგომარეობის მიღწევა. მისი ფიზიკური სხეული გარდაქმნილია დიდებულ სხეულად რომელიც ჰგავს ცოდვით დაცემამდელი ადამის სხეულს.

5. თავის ლაბორატორიებში ნივთიერებებით მანიპულაციით ალქიმიკოსებმა ხელი შეუწყვეს თანამედროვე ქიმიის გაჩენას. ერუდიტები დღესაც იცავენ სამეფო ხელოვნების კულტს და ალქიმიურ ტრადიციას, აგრძელებენ პრაქტიკულ ალქიმიასაც და ერთი მათგანი იკვეხნის იმით რომ მან ისევ მიიღო ძველი ალქიმიკოსების მიერ ფილოსოფიური ქვის ვერცხლისწყლის წყალში გახსნით ნაპოვნი ოქრო ( ანდრე ბარბო, « მეათასე დილის ოქრო»).

  ჩვენება:
  გარდაცვლილი, ცოცხალი მაგრამ ძალიან შორს მყოფი პიროვნების ან კიდევ არადამიანური არსების მოულოდნელი და წამიერი გამოჩენა ყველა კულტურისთვის, რელიგიისა და ცრურწმენებისთვის საერთო თემაა. რაციონალისტური მეცნიერებისთვის ესაა მოწმობის ფსიქოლოგიის , ჰალუცინაციათა შესწავლის თუ უბრალოდ ფოლკლორის სფერო. ამ კონცეფციათა განსხვავების მიუხედავად მათ აქვთ შეხების წერტილები.

  XIX საუკუნის ბოლოს ლონდონში დაარსდა  « საზოგადოება ფსიქიური გამოკვლევებისთვის » რომლის მიზანი იყო ბრიტანეთში ხშირი ჩვენებების შესწავლა. ჩვენებებს უფრო სანდოს ხდიდა განათლებულ წრეებში გავრცელებული სპირიტიზმის მოდა. შეგროვდა ათასობით შემთხვევა. სცადეს მათი კლასიფიკაცია და ძირითადად ტელეპატიაზე დაფუძნებული თეორიული ახსნა. « აგენტიდან » « მიმღებისკენ » უნდა მიდიოდეს მენტალური ძალა. მიმღებს აქვს პასიური როლი. გარკვეულ შემთხვევებში უწყება შემოიფარგლებოდა წინათგრძნობით ან რაღაც ხმათა აღქმით, მაგრამ ზოგჯერ ის იღებდა სრული ჩვენების სახეს. მიმღები შეიძლებოდა უცბად ვერც კი მიმხვარიყო რომ ხდებოდა რაღაც არაჩვეულებრივი და ჩვენება ბუნებრივ ყოფნად მიეღო.

   განმეორებადი ჩვენებები იყო მხოლოდ ისინი რომლებსაც აწყობდნენ მედიუმები სპირიტული სეანსების დროს. მაგრამ სკანდალთა სერიის შედეგად საზოგადოებამ ფსიქიური გამოკვლევებისთვის დაგმო სპირიტები როგორც შარლატანები.

   პარაფსიქოლოგიის გაჩენასთან ერთად გაჩნდა ჩვენებათა ახალი თეორიაც : ეხლა აქტიურ როლს ასრულებს მიმღები. ჩვენება, რომელსაც მხოლოდ ის ხედავს, არის ექსტრასენსორული, ზეგრძნობითი აღქმა. ჟ.ბ. რაინის ინსტიტუტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აგროვებს ათასობით შემთხვევას. მრავალ მათგანში აგენტი მკვდარი ან მომაკვდავია, მაგრამ პარაფსიქოლოგები არ იღებენ სპირიტისტულ ახსნას და ამბობენ რომ ყველაფერი ხდება მიმღების სულში. მისი ტვინის მიერ რეალურად მიღებული “ფსი” ინფორმაცია მას ახსენებს ბევრ რამეს და ის იმუშავებს ჰალუცინაციურ ხატს.

 სპირიტების და მრავალი ოკულტისტის აზრით პარაფსიქოლოგიური ახსნა არასაკმარისია ვინაიდან ის სარ უწევს ანგარიშს ერთდროულად მრავალი ადამიანის მიერ ნანახ ჩვენებას: უფრო ადვილია ასტრალური სხეულის წამიერი მატერიალიზაციის დაშვება.  რაციონალისტების აზრით ინდივიდუალური ჰალუცინაცია დიდად არ განსხვავდება კოლექტიური ჰალუცინაციისაგან: ერთსაც და მეორესაც იწვევს ჩაგონება. ადამიანები ხედავენ იმას რისი დანახვაც სურთ ისე, იხსნება არა მხოლოდ სასწაულებრივი ჩვენებები არამედ,მაგალითად, მფრინავი თეფშების გამოჩენა.

   სასწაულების თაობაზე დღეს ძალიან ფრთხილი კათოლიკური ეკლესია არ ადასტურებს იოლად თანამედროვე ჩვენებებს. 1976 წელს პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ჩატარებულ კოლოკვიუმზე მისტიკური ხილვების შესახებ აბე ლორანტამ თქვა რომ ბოლო 30 წლის მანძილზე ღვთისშობელი გამოჩნდა ორასოცდათორმეტჯერ; მისი აზრით ეს უნდა იყოს აუხსნელი ფენომენი რომელიც გამორიცხავს როგორც ჩვენების ობიექტურ რეალობას ისე უბრალო ჰალუცინაციას.

   სამაგიეროდ აბე ორეზომ უყოყმანოდ თქვა: “ 50 წლის წინ ბევრი ხედავდა წმინდა ქალწულს, ეხლა უფრო ხედავენ მფრინავ თეფშებს, ეს ერთი და იგივე ფენომენია”.

ასტრალი:
1. ოკულტისტების აზრით ადამიანი შედგება სამი ნაწილისგან: სულისგან, ასტრალური სხეულისგან და ფიზიკური სხეულისგან. სული შეესაბამება ღვთაებრივ პლანს, ფიზიკური სხეული ფიზიკურ პლანს, ასტრალური სხეული ეკუთვნის ასტრალს, სფეროს სადაც ხილული სამყარო ხვდება უხილავ ძალებს რომლებიც მოძრაობენ ვარსკვლავებს შორის ( ამ ძალებს მიმართავენ ვედრებისას ან მაგიური ცერემონიების დროს). თვითონ სულიც სამმაგია: ის მოიცავს ღვთაებრივ სულს, ასტრალურ სულს ანუ სამშვინველს და ვიტალურ, სასიცოცხლო სულს. ჩვენი ინდივიდუალური არსებობის დროს ჩვენი გრძნობები გვაკავშირებენ მხოლოდ ფიზიკურ პლანთან რაც არის ექსპერიმენტულ მეცნიერებათა სფერო.
2. მიუხედავად ამისა გარკვეულ ვითარებებში, მაგალითად ძილში, ჩვენ შეგვიძლია დაკავშირება ასტრალურ პლანთან. ზოგი განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანები, მაგალითად ნათელმხილველები, ჯადოსნები,ან, დღეს მედიუმები, უფრო ხშირად სწვდებიან ასტრალს რაც ხდება როგორც ფიზიკურად ისე მენტალურად ძალიან დამღლელი ძალისხმევით.
3. 3.ნახსენები სამნაწილედი დაყოფა შეესაბამება  სტანისლას დე გუაიტას თანამედროვე დოქტრინას (სამყაროს სამი პლანი, ადამიანის არსების სამი ნაწილი, სულის სამი ნაწილი). ის ზოგჯერ გადამუშავებული იყო და სხვადასხვა ოკულტისტურ დოქტრინაში ზუსტად არ ემთხვევა ერთმანეთს.
ოკულტისტურ დოქტრინათა უმრავლესობა, განსაკუთრებით ისინი რომლებიც შთაგონებული არიან აღმოსავლური ფილოსოფიებით, აღიარებენ რომ ადამიანის სიკვდილის შემდეგ მისი შემადგენელი ელემენტები შორდება ერთმანეთს. სხეული იხრწნება და იშლება, ღვთაებრივი სული ბრუნდება ღვთაებრივ პლანზე, ასტრალური სული რჩება, ის დაკავშირებულია ასტრალურ სხეულთან და მასთან ერთად ხეტიალებს კოსმიურ სივრცეში. ასტრალურ პლანში არსებობა დროებითია და დასრულდება ან რეინკარნაციით (რაც იქნება ახალი ციკლის დასაწყისი) ან შეერთებით ღვთაებრივ პლანზე რაც ასევე დროებითი შეიძლება იყოს და რასაც მოყვება რეინკარნაცია.

4. ზებუნებრივ თუ პარაბუნებრივ ფენომენებს (ნათელხილვა, ტელეპატია, მისნობა) ოკულტისტები ხსნიან იმით რომ სუბიექტის ასტრალური სხეულმა დროებით დატოვა მისი ფიზიკური სხეული მაშინ როდესაც ეს უკანასკნელი ჩაძინებული ან ტრანსში იყო. ასტრალში გასულ ასტრალურ სულს ძალუძს მატერიალურ დაბრკოლებათა და წინაღობათა დაძლევა, შორ მანძილებზე გადაადგილება, წასვლა ძალიან შორს და ნახვა იმისა რაც იქ ხდება. დაბრუნების შემდეგ ასტრალური სხეულის მიერ შეძენილი ცოდნა გადადის ფიზიკურ სხეულში. ასტრალურ სხეულს შეუძლია ფიზიკური სხეულიდან გასვლა ისეც რომ ფიზიკური სხეული ინარჩუნებდეს ცნობიერებას. ასტრალში მოგზაურობის დროს მას შეუძლია წამსვე, წამიერად მატერიალიზაცია. სუბიექტი მაშინ  ერთდროულად ორ ადგილასაა : ესაა ბილოკაცია ანუ ორსხეულობა.
 5. ასტრალში წარსულის თუ მომავალი მოვლენები წარმოდგენილია ხატებით თუ კლიშეებით. ასტრალში გასვლისას ჯადოსანს თუ ნათელმხილველს შეუძლიათ ამ კლიშეების შეცნობა და ასე მომავლის გააზრება.

6.  როდესაც ასტრალური სული სიკვდილის დროს საბოლოოდ სტოვებს სხეულს ზოგჯერ ის წამიერად იღებს ხოლმე მატერიალურ სახეს მოშორებულ ადგილას. ასე შეეძლოთ მომაკვდავებს ხილული  ყოფილიყვნენ ნათესავისთვის, მეგობრისთვის თუ ვინმე ძვირფასი ადამიანისთვის. მეტიც, მათთვის მიემართათ სიტყვით ან რაიმე ნიშნით. ცოცხალი ადამიანის ასტრალური სული შეიძლება შეხვდეს გარდაცვლილებს და ურთიერთობა ჰქონდეს მათთან.

  და ბოლოს, ზოგი ოკულტისტი მესმერის ტრადიციის თანახმად აღიარებს რომ მიცვალებულის ასტრალურ სულს შეუძლია ცოცხალი ადამიანის ფიზიკურ სხეულში შესვლა და მისი დამორჩილება.

მოოქროვილი განთიადი:
როზენკრაიცული საზოგადოებების ბრიტანელმა წევრებმა 1887 წლისთვის დააარსეს განსაკუთრებით დახურული ინიციაციური ორდენი  « მოოქროვილი განთიადის ჰერმეტული ძმობა ». შემოკლებული სახელია « გოულდენ დაუნ ». მისი წევრები იყვნენ წვრილი აზნაურები, ისტებლიშმენტის წარმომადგენლები, ხელოვანები და ინტელექტუალები. ორგანიზაცია გავრცელდა კონტინენტზე და თავისი კვალი დაამჩნია წევრებს. ეს პროცესი დაკავშირებულია ფაშიზმის გაძლიერებასთან.

    მოოქროვილი განთიადის იერარქია შედგება 11 ხარისხისგან და ყოველი მათგანი დაკავშირებულია კაბალას სეფიროტებთან. ინიციაცია, განდობა დადასტურებულია გარკვეული ლათინური თუ გელური დევიზის მინიჭებით. ამ დევიზმა განდობილს უნდა გაახსენოს  გზა რომელსაც ის არ უნდა ჩამოშორდეს თუ კი უნდა მიზნის მიღწევა. მიზანი კი არის « წითელი ვარდის » ესე იგი მისი « სულის დახვეწილი წვერის » გაფურჩქვნა.   დევიზის ინიციალები იქცევა განდობილის ნიშნად  რომლითაც მას ჩვეულებრივ აღნიშნავენ ხოლმე. საზოგადოებას ხელმძღვანელობს « იმპერატორი » რომელსაც აგრეთვე აქვს ეგვიპტური წოდება « ნეფტის ». მისი თანაშემწეები არიან ასევე ლათინური და ეგვიპტური წოდებების მქონე ოფიცრები.
მოოქროვილგანთიადისტი.

   მაგრამ ორდენის ნამდვილი ბელადები ითვლებიან « უცნობ უფროსებად » რომელთაც პირველი იმპერატორი სემუელ ლიდელ მათერსი აღწერს შემდეგნაირად : « ამ საიდუმლო ბელადების თაობაზე მე თქვენ ვერაფერს გეტყვით. მე არც მათი მიწიური სახელები ვიცი და მათ ვიცნობ მხოლოდ გარკვეული საიდუმლო დევიზებით. მე ძალიან იშვიათად მინახავს ისინი მათ ფიზიკურ სხეულში და ამ იშვიათ შემთხვევებში ისინი შეხვედრებს მინიშნავდნენ ასტრალში. შეხვედრის დრო და ადგილი წინასწარ იყო დათქმული. მე მჯერა რომ ისინი არიან დედამიწაზე მცხოვრები მაგრამ საშინელი და ზეადამიანური ძალების მფლობელი ადამიანები... მე ვგრძნობდი რომ დაკავშირებული ვიყავი საშინელ ძალასთან  რომელსაც შევადარებდი ქარიშხალს როდესაც ახლოს ეცემა ელვა და მეხი გრგვინავს. მე მიწყდებოდა სუნთქვა და მრავალჯერ დამიკარგავს გონება ».

   მოოქროვილი განთიადის ისტორია თითქოს სავსე უნდა ყოფილიყო დიდი ნერვიული დაძაბულობით რომელსაც ხშირად თან ახლდა ფიზიკური ძალადობა. ამას დაემატა სასიყვარულო დაპირისპირებები, მოჯადოებები და კონტრ-მოჯადოებები და საზოგადოებაში არსებული ქრისტიანული და წარმართული და კელტისტური მიმდინარეობების კონფლიქტი. ამან გამოიწვია განკვეთები და განხეთქილებები რომელთაც გამოიწვიეს ახალი საიდუმლო საზოგადოებების შექმნა :

   ლიტერატურაში 1923 წლის ნობელის პრემიის კაურეატმა უილიამ ბატლერ იტსმა შექმნა საიდუმლო საზოგადოება «სტელა მატუტინა», ვიოლეტ ფირტმა კი საიდუმლო საზოგადოება «შინაგანი სინათლე». ალისტერ კროულიმ-«ასტრუმ არგენტინუმ».

   მოოქროვილი განთიადის წევრებს შორის იყვნენ ფილოსოფოსი ანრი ბერგსონის და და იმპერატორი მათერსის მეუღლე მოირა ბერგსონი, ირლანდიელი ნაციონალისტი მოდ გონი, მსახიობი ფლორანს ფარ, რომელიც ბერნარდ შოუს საყვარელი იყო, ცნობილი მწერალი საქს რომერი.

  ტარდებოდა მაგიური და ინიციაციის ცერემონიები, მაგრამ ამას გარდა ადეპტები იღებდნენ ეთიკურ აღზრდას რომლის არსი გაამჟღავნა საზოგადოების წევრმა არტურ მაქენმა :

  «სულიერი სამყაროს წევრები არიან დიდად გარყვნილი ადამიანებიც. უბრალო, ხორციელი და სენსუალური ადამიანი ვერასოდეს იქნება დიდი წმინდანი. ვერც დიდი ცოდვილი...

  როგორც სიკეთეში ისე ბოროტებაში დიდები არიან ისინი ვინც სტოვებენ არასრულყოფილ ასლებს და მიდიან სრულყოფილი ორიგინალებისკენ...”

  ლუის პაუელსის თანახმად 25 წლით მიჩუმების შემდეგ მოოქროვილი განთიადი ყველგან ისევ იკრებს ძალებს ყველგან სადაც გავრცელებულია ნეოფაშისტური მიმდინარეობები (გაგრძელება იქნება).

წითელი ფენიქსის ხრიკები

ეს მაიმუნი სტალინია!
საერთო ევროპული  სახლი:            
1994  წლის  ივნისში  მოსკოვი მიუახლოვდა თავისი საგარეო პოლიტიკის ორ მთავარ მიზანს, მან კიდევ უფრო ღრმად შეაღწია დასავლურ ინსტიტუტებში.
მოსკოვსა და ნატოს შორის ბრიუსელში შეთანხმება  "პარტნიორობა მშვიდობისათვის" დადებისა და კორფუზე რუსეთსა და ევროპულ კავშირს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების დადების შემდეგ მოსკოვი  რა თქმა უნდა არ გამხდარა ამ დასავლური ორგანიზაციების წევრი, მაგრამ მიაღწია იმ მდგომარეობამდე რომ შესძლებს თავისი ინტერესების დაკმაყოფილებას დასავლეთის ქვეყნების წინაშე.

ევროპულ კავშირთან დადებული ხელშეკრულებაში არის 122 მუხლი, რომლებიც გულისხმობენ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას, ისევე როგორც სავაჭრო ურთიერთობებს. ის გულისხმობს  რუსეთისა და ევროპის კომისიის და საბჭოს პრეზიდენტების წელიწადში ორჯერ შეხვედრას. ამას გარდა შექმნილია" თანამშრომლობის საბჭო", რომელიც პერიოდულად იწვევს სამინისტროთაშორის შეხვედრებს. ეს რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ არაა მოსკოვის მიერ შემოთავაზებული " ევროპული სახლი", მაგრამ არის მისი შექმნისაკენ გადადგმული  მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.           

6.20.2011

Posted by: burusi | 30/06/2009
მოსე ჯანაშვილი – "დავით აღმაშენებელი"


დავით აღმაშენებელი

მოსე ჯანაშვილი – Mose Janashvili (1855-1934)

დავით აღმაშენებელი (ბაგრატიონი) – David Agmashenebeli (1089-1125)

ვახტანგ გორგასლის შემდეგ საქართველო დაიყო მრავალ სამთავრო-სამეფოებად. მეშვიდე-მეათე საუკუნოებში უკვე არსებობდნენ დამოუკიდებელი სამეფო-სამთავროები კახეთისა, ჰერეთისა, რანისა, აფხაზეთისა, ტაოსი. ქვეყნის დანაწილება და მასთანვე დაძაბუნება-დასუსტებას ხელს უწყობდნენ არაბნი, რომელიც შემოესივნენ საქართველოს, დაიპყრეს მისი ნაწილები, აიღეს სატახტო ქალაქი ტფილისი, მძიმე უღელი დაადეს ერს და დევნა დაუწყეს ქრისტიანებს.
ოთხასი წლის განმავლობაში არაბნი და მერე თურქნი ბატონობდნენ საქართველოს დედაქალაქ ტფილისში, ე.ი. 722 წლიდან 1122 წლამდე. ამ წელს მხოლოდ დავით აღმაშენებელმა მტრებს წაართო ეს ქალაქი და ერს მიანიჭა თავისუფლება.
საქართველოს გაძლიერება დაიწყო 985 წლიდგან. ამ წელიწადს ქართლის ერისთავის იოანე მარუშისძის თაოსნობით და დავით კურატპალატის ნებაყოფლობითა და დახმარებით გაერთიანდა მთელი საქართველო და ბაგრატ მესამე შეიქმნა მეფედ ქართლ-აფხაზეთისა, ხოლო თვით ამ პოლიტიკურს გაერთიანებას ხელი შეუწყო სულიერმა გაერთიანებამ, სამშობლო მწერლობის აღორძინებამ. ბაგრატ მეფემდე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გაბრწყინდა მრავალი მონასტერი და წმ. საყდარი, გამოჩნდნენ მრავალნი მოღვაწენი და მასწავლებელნი ერისა, ამათ ერში მოჰფინეს კეთილი აზრები, ხალხს გაუღვივეს გულში სიყვარული თავისუფალის ცხოვრებისა, ერთობისა, ძმობისა.
მეათე საუკუნეში ამ მოღვაწეთ სულით და გულით თანაუგრძნობდა და მფარველობდა აჭარა-ტაოსკარის კურატპალატი დავით, რომელიც, ამასთანავე, თვისის სიძლიერისა და მეფე-მთავრების სიმრავლის გამო, იწოდებოდა მეფეთა მეფედ. მის დროს შესანიშნავ მამულიშვილებითა და სამშობლოს დიდების მოყვარე კაცებით გაივსო ტბეთი, პარხალი, ანჩა, ოპიზა, შატბერდი, ხანძოეთი, ბანა, არტანუჯი, ათონი (საბერძნეთს) და სხ. კლარჯეთში მწიგნობრობა ააყვავა გრიგოლ ხანძოელმა (+861 წ.).
იოანემ, მისმა შვილმა ეფთვიმემ (+1028 წ. 13 მაისს) და გიორგი მთაწმინდელმა (+1068 წ. 20 ივნ.) ათონი გახადეს ქართველთა ათინად. საბა მტბევარმა და ეზრა ანჩელმა თავისუფლების დროშა აღმართეს ტბეთის წინ მაღალს სვეტზე, წინ აღუდგნენ მტრად მოსულ ბერძნებს და სახელოვანად გაიმარჯვეს აჭარა-კლარჯეთის აზნაურებისა და ერის დახმარებით.
ამ საერთო მოძრაობამ აღაფრთოვანა მთელი ერი. არაბთა უღლიდამ განთავისუფლება დღე დღეზე მოსალოდნელი იყო.
მაგრამ ამ საერთო მოლოდინის დაგვიანების მიზეზად შეიქმნენ სელჩუკნი ანუ თურქნი.
ეს სელჩუკნი გამოჩდნენ აზიაში მეთერთმეტე საუკუნის დასაწყისს, მალე გაძლიერდნენ, დაიპყრეს სპარსეთი, სომხეთი, საბერძნეთის აღმოსავლეთი ქვეყნები და მოაწვნენ საქართველოს. მათი სულთანი აღფასარანი შემოვიდა ქართლს (1064წ.) და ქვეყანა ააოხრა. ამისი შვილი მელიქშა მამაზე ძლიერი ხელმწიფე იყო. მან თავზარი დასცა საბერძნეთს და აღმოსავლეთის ქვეყანას, იგივე შემოვიდა საქართველოში და აფხაზეთამდე ძლევამოსილად გაიარა, დიდი ვნება მიაყენა საქრისტიანო საქართველოს:მრავალი ტაძარ-მონასტერი დაინგრა, მრავალი ხალხი დაიღუპა, კლდე-ღრესა და ნაპრალებში შეიხიზნა. ქართლი მთლად მოოხრდა.
მაგრამ უბედურებამაც ვერ დაამხო საქართველოში ერთხელვე აღძრული იმედი განთავისუფლებისა, დიდებისა და წარმატებისა.
ამ საერთო სასოების სულის ჩამდგმელად და თავისუფლების დროშის ამფრიალებლად გამოჩნდა თექვსმეტი წლის ჭაბუკი დავით აღმაშენებელი.
მამა მისი იყო გიორგი მეორე (1072-1089).
პაპა იყო ბაგრატ მეოთხე (1027-1072).
პაპის პაპა იყო გიორგი პირველი (1014-1027).
და პაპის-პაპის-პაპა კი ბაგრატ მესამე (985-1014), ძე გურგენისა (+ 1008 წ.) და
შვილობილი დავით კურატპალატისა (+ 1001 წ.).
დავითი ყმაწვილობიდანვე სიბრძნით აღსავსე იყო. ნახა რა, სამშობლოს ფრიად უჭირსო, თავის ჭაბუკობას აღარ დაჰხედა; 16-ის წლის ყრმა დავითი საომო იარაღით აღიჭურვა, გადმოდგა წაღვლისთავს და იხმო ყველა მოწაღმართე მამულის შვილები.
წაღვლისთავი ანუ წაღვლი მაგარი ადგილი ლიხის მთის ძირში. გამოღმა, ფცის ხეობაში, წაღვლის-წყალზე, რომელიც ჩამოდის მშვიდაურის მთიდამ. ეს ადგილი დავითმა ამოარჩია თავის წადილის განსახორციელებლად იმიტომ, რომ იგი იყო მტრისათვის მიუდგომელ-მიუვალი, ხოლო ამერ-იმერთათვის კი- ფრიად მარჯვე.
მოწოდებითი ხმა ჭაბუკ მეფისა გაისმა კიდით კიდემდე. ვისაც მონობის უღელი ლოდივით აწვა გულზე, ვინც გრძნობდა ამ სამარცხვინო უღლის სიმძიმეს, ვისაც კაცურ კაცის ნიშან-წყალი ეკრა პირზე, ადგა და გამოეცხადა თავის პატრონს, თავის გმირ მეფეს.
მოვიდნენ ამერ იმერით, მოვიდნენ მარდი კისკასნი მეომარნი. შესდგა ყრილობა და ბჭობა მეფის თანდასწრებით. გადასწყვიტეს:ამიერიდგან საქართველო ხარკის მიმცემი აღარ არისო, ამიერიდგან საქართველო იხსნის მონობის უღელს და ააფრიალებს თავისუფლების დროშას.
ამ კრების გადაწყვეტილებამ თავზარი დასცა, უპირველეს ყოვლისა, აგარიანებს (მაჰმადიანებს), და მერე იმ უკუღმართ ქართველებს, რომელთაც ქვეყნის კვნესა-ვაების არ ესმოდათ, რომელთაც-ქვეყნის უბედურების ჟამს-მოეტაცნათ ზოგს საეპისკოპოსო საყდარი, ზოგს-მთავრობა, ზოგს მამულები და ციხეები. ამ უკუღმართთაგან მეფე ჯერ შეებრძოლა ლიპარიტ ორბელიანს და კახეთის მეფეს კვირიკეს.
ლიპარიტ ორბელიანი დიდი მტერი იყო საქართველოს გაერთიანებისა და გაძლიერებისა. იგი და მისნი მამა-პაპანი იმთავითვე უკუღმართობის გზას ადგნენ, ჰშველოდნენ ბერძნებს, რომელთაც უნდოდათ საქართველოს დასავლეთ-სამხრეთ კუთხეების დაპყრობა და დაჩემება, მერე თვით ლიპარიტი თურქთა დახმარებით ამირთამირობდა თრიალეთსა და კლდეკარს, სკვირეთსა და ატენს. ბაგრატ IV-ის დროს თითქმის საქართველოს ნახევარი ამათ ეჭირათ. ,,ვით ძაღლის კუდი არაოდეს არ გასწორდებისო, ეგრეცა ეს თესლნი ერთგულნი ვერ იქნება საქართველოსიო". აი, ეს ლიპარიტ ორბელიანი და მისი ძე შეიპყრეს მეფის მოხელეებმა და არგვეთს გადაასახლეს, ხოლო კლდეკარის გამგეობა მეფემ ჩააბარა თევდორეს, გიორგი ჭყონდიდლის დისწულს, ფრიად ბრძენ კაცს (1101 წელს).
მალე კახეთ-ჰერეთის მეფობაც მოისპო. აქ მეფობდა კვირიკე IV (1084-1102),. ამას მეფემ წაართო ციხე ზედაზენი (1101 წ.). კვირიკე მოკვდა უძეოდ. ტახტი დარჩა მის ძმისწულს ახსართანს. ეს იყო კაცი ამაყი, ცუნდრუკი, მტრობდა ქართველობას, ემეგობრდებოდა ურჯულოებას. კახელები დიდს გასაჭირში იყვნენ მის უსამართლოებისა და ბოროტებისა გამო. მისი მთავრობა ვეღარ იტვირთეს კახეთის მოწაღმართე კაცებმა. მიუხტნენ მას ბარამი, არიშიანი, ქავთარი, შეიპყრეს და მიჰგვარეს მეფე დავითს (1105წ.). კახეთი, კუხეთი და ჰერეთი შეიერთა აღმაშენებელმა მეფემ და მით დიდი ძლიერება შეჰმატა სამშობლო ქვეყანას.
იმავე წელიწადს სპარსეთის სულთანმა დიდძალი თურქობა მოასხა ერწო-თიანეთს, მაგრამ დავითმა მტერი საზარლად შემუსრა და ესეთი რისხვა დასცა, რომ ,,ხუთი ქართველი იპყრობდაო ოთხასთა, ათი ქართველი ათასთაო". თვით დავითი გმირივით იბრძოდა, ჯარს ამხნევებდა, ,,ვითარცა ლომი შეუძახებდა ხმათა მაღლითა და ვით გრიგალი მიდამო იქცეოდა, თვით გოლიათებს მიიმართებოდა და სვრიდა და დასთხევდა". ბრძოლაში სამი ცხენი გამოუკლეს მეფეს, მაგრამ მას ვერა დააკლეს-რა.
ღმერთი ჰფარავდაო თავის ცხებულს. მეფეს ამ დღეს იმდენი ეკაფაო, რომ მის ხმლის ნაწვეთს სისხლს მთლად გაევსო მისი უბე წელამდეო და ეს საცნაური იქმნა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მეფემ სარტყელი შეიხსნა და სისხლმა გადმოსჩქეფა დედამიწაზეო.
პირველად ეგონათ ეს სისხლი მისგან გამოდიოდა.
მაშინ ჯერეთ თურქებს ეჭირათ ყარაია, მაშავერი, ახტალა, ფანავარი, ე.ი. მთელი დღევანდელი ბორჩალოს მაზრა ყარაიიდგან ფანავრის (ტობორავანის) ტბაბდე ტფილისითურთ, მთელი ქვეყნის თურქობაო, შენიშნავს მემატიანე, კალიასავით სძოვდაო გაჩიანს, აგარანს, სამშვილდეს, ივრის პირს, რანს და ბარდავს. ეს ადგილები საძოვრად ჰქონდათ ზამთარში, ხოლო ზაფხულს გრილს ადგილებში დგებოდნენ და საქართველოს მოსვენებას არ აძლევდნენ.
მეფე დავითმა მიუსია მათ თავისი მხნე მეომრები, რომელთაც დალეწეს მტრის ძლიერება და აიღეს სამშვილდე და ძერნა (1110 წ.).
გამარჯვებული მეფე წავიდა ქართლს და დადგა ნაჭარმაგევს, რომელიც მდებარებს ქალაქ გორის ახლოს. აქ მეფეს ჰქონდა საზაფხულო სასახლე, ტურფა ხელოვნურად ნაგები. მეფეს აცნობეს, სულთანი მოუძღვის დიდ ლაშქარს და ციხე-ცისკარს მოდისო. დავითს მაშინ ჰყვანდა მხოლოდ 1500 მეომარი, სასახლის მცველი.
ამ მეომრებით მეფე გრიგალ-ქარივით გაეშურა მტრისაკენ, გადავიდა თრიალეთზე, მოულოდნელად თავს დაესხა მტრის ურდოს (ეს ურდო შესდგებოდა 200000 კაცისაგან) და მოსრნა უწყლოდ (1110 წ.).
მტერი კარგად ხედავდა, რომ დავითს მტკიცედ განეზრახა აეღო საქართველოს დედაქალაქი ტფილისი და ამიტომ ცდილობდა არ დაეთმო ამ ქალაქის გარშემო და შორიახლო მდებარე სიმაგრეები, მაგრამ დავითი შორს გამჭვრეტი სარდალი იყო. მან შეურჩია მტერს დრო და ტფილისში შემოსასვლელი კარი რუსთავი (ყარაია) წაართო (1115 წ.).
მტერმა, რომ მეფე ჩამოაშოროს ტფილისს, ხერხი იხმარა:დიდძალი თურქობა ჩამოდგა ტაოსკარს. იმ წელიწადს მეტად ცივი ზამთარი იყო და მტერი, ალბად ჰფიქრობდა ქართველთა მეფე ამ დროს აქ ვერ მოვაო და, თუ მოვა, ბარდავ-რანის მხრის თურქობა ადვილად წაართმევს რუსთავსა, სამშვილდეს და სხვა ციხეებსო.
მაგრამ მტერი მწარედ მოსტყუვდა. ბრძანება გასცა მეფემ, კლარჯეთს შეიყარენითო.
თებერვლის თვე იყო და სასტიკად ჰყინავდა. გმირი მეფე არ შეუშინდა უამინდობას და არც მტრის სიმრავლეს, თავის მარჯვე მეომრებით ,,გადაფრინდა" აჭარას, შევიდა ტაოსკარს, მილეწა თურქობა და სრულიად იავარჰყო მისი სარჩო-საბადებელი (1116 წ.) შემდეგ ამისა სისწრაფით წამოვიდა ქართლს, გაიარა კახეთი, მივიდა ნუხს, დაიმორჩილა გიშ-ნუხის პატრონები ასამ და შოთა გრიგოლისძენი (1117 წ.), თვითონ კი დადგა, ხოლო თავისი შვილი დიმიტრი წარგზავნა ლაშქრობით შარვანს (შირვან-ბაქოს მხარეს).
დიმიტრიმ სახელოვნად ილაშქრა, დაიპყრა, დაიმონა ყალამორი და დაბრუნდა გიშს იმავე წელიწადს.
მეფემ აღარ შეიგვიანა. მოუვიდა ცნობა, რახსის (არაქსის) პირის თურქობაში დიდი მოძრაობა აღმოჩნდაო. მეფე აიყარა ბზობის დღეს, გიშით გადმოვიდა განუხს (აწინდელ საინგილოს) და იქიდან სწრაფად წავიდა რახსის მხარეს. თურქთა ერი ვერც კი იფიქრებდა, რომ ქართლთა მეფე გაბედავს აქ მოსვლასო, მაგრამ მათ მიერ მოულოდნელი და შეუძლებელი შესაძლებელი შეიქმნა. ქრისტეს მხედარი დიდის მრისხანებით თავს დაესხა ქრისტეს მოძულე თურქობას, მოსრა გმირულად და ამოაგდო იქაურობიდამ (1118 წ.). შემდეგ ძლევამოსილი შემობრუნდა, შემოვიდა დებედას ხეობაში, შემოერტყა ციხე ლორეს, მოსწურა და აიღო იმავე წელიწადს, მერე გამოვლო და აიღო აგარანი (1118 წ. ივლისში).
საცა ჩნდებოდა ღვთის მოსაგრე მეფე, იქ მტერი, ვით ქონი აღგზნებულ ცეცხლის წინ, ფიცხლავ დნებოდა, ილეოდა.
მტერი მალე დარწმუნდა, რომ პირდაპირის შებრძოლებით მეფეს ვერაფერს დააკლებდა, ამიტომ მოპარვით ბრძოლას ხელი მოჰკიდა. მეფეს განიგულებდა თუ არა შორს სადმე, შემოიპარებოდა ავაზაკურად და დაეცემოდა ამა თუ იმ სიმაგრესა და ციხეს.
1120 წელს მეფე იყო იმერეთს. იმ წელს სასტიკი ზამთარი იყო. მტრებს გაუხარდათ, მეფე შორს არისო და კორტოხზე გადმოსვლას ვერ შესძლებსო. ამიტომ უდარდელად შემოვიდნენ საქართველოში, აიღეს ბოტორას ციხე და არემარეს რბევა იწყეს. სცნა ეს შემდეგ, დიდის მძვინვარებით გადმოლახა ღრმად დათოვლილი ლიხის მთა, მოვიდა, მოულოდნელად დაეცა ბოტორას, აიღო იგი 14 თებერვალს 1120 წელს და უწყალოდ მოსრა მტერი.
შემდეგ ამისა დაუსვენებლივ წავიდა ღანუხს, იქიდგან ყაბალას (ყაბალა ვართაშენის ახლოა, ნუხის მაზრაში), მერე ჟიათით არბილას და ქურდევანით შიშტალას. დაიპყრა ეს ადგილები, ყველგან ჩააყენა თავისი მოხელეები და წავიდა შარვანს, რომლის მთავარი მოეკლათ დარუბანდელთ. მეფემ დიდი ვაჟკაცობა გამოიჩინა, დაამარცხა დარუბანდელნი, დაიპყრა სევგელმენი და სხვა ადგილები (1120 წ.), გამარჯვებული დაბრუნდა და იმავე წელიწადს წავიდა აფხაზეთს, განაგო იქაური საქმეები, მოვლო ბიჭკონტია და სხვა სალოცავები.
თურქებმა, სცნეს-რა, მეფე შორს არისო, ჩამოდგნენ მტკვრის ხეობაში საზამთრო იალაღებზე. ამ წელსაც ზამთარი იყო ცივი, დიდ თოვლიანი. ლიხის მთაზე სამი ალაბის სიმაღლე თოვლი დაედო. მეფე არ შეუშინდა სიცივეს. გადმოლახა ლიხის მთა, მოვიდა. გრიგალივით, უგრძნეულად მიესია მტერს და გააქრო იგი ისე, რომ ამბავის სახსარი აღარ დაუნარჩუნა (მარტს 1121 წ.).
იმავე წლის ივნისში მტკვარი მეტისმეტად ადიდებული იყო. მეფე არ შეუშინდა წყლის სიდიდეს ალონს (ალაზნის შესართავის ახლოს) გასცურა მტკვარი, თავს დაესხა ბარდავის (გონჯის) თურქმანთა, დალეწა საშინლად და დიდის ალაფით დაბრუნდა.
ახლოვდებოდა ქართველთათვის სასიხარულო და მტერთათვის სავალალო დრო.
მტერს აწ ეჭირა კიდევ ტფილისის ყოფა-მდგომარეობაც მიწურულიყო და დღეს თუ არა, ხვალ ქართველები ამასაც აიღებდნენ. ამიტომ აქაურ მოვაჭრე თურქებმა წვერ-პირი შეიღებეს, თავი გაიმურეს, წავიდნენ სპარსეთს და იქაურს სულთანს მოახსენეს თურქთა სიბედშავე და გაჭირვება.
სულტანი განძვინდა ქართველობაზე, იხმო არაბთა მეფის სადაყეს შვილი დურბეზი, მოუწოდა თვის ლაშქარს, აგრეთვე თურქთ, არაბთ, სპარსთ დამასკოთგან ალამამდე, კვლავ განძის ათაბაგს, სპასალარობა ჩააბარა ილღ არდუხისძეს. მას გამოატანა თავისი შვილიც, მელიქი; შესდგა 400000-600000 მეომარი და ეს დიდი ლაშქარი წამოვიდა საქართველოსკენ და დადგა თრიალეთს, მანგლისს, დიდგორს.
მეფემ მოამზადა თავისი ლაშქარი და მტერს გაუმკლავდა ახოვანად (18 აგვისტოს 1121 წ.). შეიქმნა სასტიკი და საშინელი ბრძოლა, ასეთი საშინელი, რომ დედამიწა ირყეოდაო. მან ისეთის სიმედგრით, სიმხნით და მოხერხებით მიუსია ქართველები მტერს, რომ მალე აგარიანთა მძოვრებით აივსო მინდორ-ველი, ღელე-ხევები, დაიჭრა, დაიკოდა, და მოკვდაო 400000-მდე, დატყვევებულ იქმნა 20000-მდე და დანაშთენი გაიქცნენ, გაიქცა აგრეთვე დურბეზი და დაჭრილი ილღაზიც ძლივს გადარჩა. ქართველებს დარჩათ მათი აუარებელი დავლა:-არაბული რაშები, რემ-ჯოგები, კახვერი, ოქრო-ვერცხლი, ქოს-ფილავკანერი, ჯამ-ჭურჭელი, საქართველო აღივსო ნაალაფევით.
ზენაარი სიმართლე იყო შემწე გმირ ქართველებისა და მათის მეფისა.
საქართველომ ამ დღეს მოიხვეჭა სახელი უძლეველისა, შარავანდედი დიდებისა და რაინდობისა.
მამათ ცხოვრება ასე აგვიწერს ამ გამარჯვებას:დავით მეფემ ,,პირველსავე ომსა იოტა მტრის ბანაკი, რამეთუ ხელი მაღლისა შეეწეოდა და ძალი ზეგარდმო ჰფარავდა მას და წმ. მოწამე გიორგი განცხადებულად და ყოველას სახილველად წინაუძღოდა, მკლავითა თვისითა მოსრვიდა უსჯულოთა, ისე ძლიერად მოსრა და ისეთის სიმარჯვით წარიქცია და სდევნა, რომ აღივსნეს ველნი, მთანი და ღელენი მათის მძორებით, ხოლო სპანი ჩვენნი და ყოველი სამეფო აღივსო ოქრო-ვერცხ-ლით, არაბულის ცხენით, ასურულ ჯორით, კარავ-საფარდაკებით, უცხო ჭურჭლებით, საბრძოლველ იარაღით, ჯოხითა და ფილაკავნით, ტურფა სანადიმო სასხურებელით, სამზარეულო ჭურჭლით. რაოდენმან ქარტამან და მელანმან დაიტიოს ყველა მისი აღწერა! თვით გლეხნიც ატყვევებდნენ არათუ სხვადასხვა გოლიათებს, არამედ თვით მტრის მეფეებსაც!
მეორე წელს (1122 წ.) მეფემ აიღო ისანი, კოდა და მთელი ტფილისი, 500 თურქი მოაშთო, ბევრი გაჟლიტა, დანაშთენთაგან ზოგი გაიქცა, ზოგი თავდახრით მოვიდა მეფის წინაშე და მონურ-ძმური ქვეშევდრომობა აღუთქვა.
ასრე განთავისუფლდა საქართველოს დედაქალაქი, 400 წელიწადს (722-1122) აგარიანთა დედაბუდედ ყოფილი.
სიხარული განთავისუფლებულ საქართველოისა იყო უზომო, გარდამეტებული.
ჯერ ისევ ამ სიხარულისა და ტფილისის მოწყობაში იყვნენ ქართველები, რომ შარვანს კიდევ შემოვიდა იგივე სულთანი სპარსეთისა. მას ჰყავდა დიდი ლაშქარი.
სულთანმა შეპყარა შარვანის მთავარი შარვაშა, აიღო შამახია და მეფე დავითს შემოუთვალა ამაყურად:,,შენ ტყვეთა მეფე ხარ და ვერაოდეს გამოხვალ ველთა ზედა.
შარვაშა შევიპყარ და ხარჯს გთხოვ, შენც გინდ ჯეროვანი ძღვენი გამომიგზავნე და გინდ სამალავით გამოდი და მნახე".
ამის პასუხად მეფე თავის ლაშქრით მოულოდნელად გაჩნდა სულთანის ლაშქრის წინ. სულთანს თავზარი დაეცა, შეივლტო შამახიაში და გარემოიზღუდა სხირტითა, ხანდაკებითა (თხრილებით) და ზღუდით. მაგრამ აქაც გამაგრება ვეღარ მოახერხა, მეფეს გამოუგზავნა, ვითარცა მონამ ბატონს, დიდი ძღვენი და ითხოვა გზა სამლტოლვარო, იგი იყო დამშეული და წყურვილით შეწუხებული. მის წინაშე მიმავალი ხანის ათაბაგი აღსუნღული და მისი ჯარი მოსრეს მეფის მოწინავე მეომრებმა. აღსუნღულს დაეღუპა 40000 კაცი, ხოლო თვითონ მარტო მივიდა სულთანის წინაშე, რომელიც იქ ვეღარ დადგა, გაიპარა ციხიდამ და გადიკარგა (1123 წ. მაისს).
მეფე დაბრუნდა, რამდენიმე დღეს დაისვენა ამთენს და მეორე თვეს, ივნისს, ისევ წავიდა შარვანს აიღო შარვანის სატახტო ქალაქი გულისტანი, (11223 წ.) ისევ შეიერთა შარვანი, კეთილით აავსო თავისი მორჩილნი და დაბრუნდა და წავიდა იმერეთს რთლობას.
შემოდგომა და ზამთარი მეფემ გაატარა იმერეთს. ცხოვრობდა გეგუთის სასახლეში, ნადირობდა იქაურს ტყეებში, განაგებდა იქაურს საქმეებს.
მარტის დამდეგს (1124 წ.) მეფე გადმოვიდა ქართლს, აიღო ქალაქი დმანისი; აპრილს ქართველნი მიესივნენ შამუხინს დარუბანდელსა, გასწყვიტეს ქურთნი, ლეკნი ღასანნი და ხოზაონდი და მიმდგომი მათი ქვეყანა. მაისში მეფემ დაიჭირა სომხითის ციხენი-გაგი, ტერო-ნაკალი, ქვაზინი, ნორიშიდი, მანასგომი და ტალინჯაქარი. ივნისს წავიდა, განვლო ჯავახეთი, კოლა, კარნივოლა, ბასიანი სპერმანდოს (ჭოროხ-შავზღვამდის) და საცა თურქმანნი ჰპოვა, მოსრა და ტყვეჰყო, მერე ჩამოვლო ბუიათ-ყური, დასწვა ოლთისი და მოვიდა თრიალეთს და დადგა მოჟანის წყაროზე.
20 აგვისტოს (1124 წ.) მოჟანის წყაროზე მდგომ მეფის წინაშე მოვიდნენ ქალაქ ანისის თავადთა მწიგნობარნი და მოახსენეს მეფეს თვისი ერთგულება, ანისისა და მისი ციხის მოცემა. ანისი ეჭირათ თურქებს და აქ მაშინ მტარვალობდა მთავარი ბულასვარ. მეფე მესამე დღესვე (23 აგვისტოს) 60000 მეომრით გაუდგა ანისის გზას, მივიდა, გარემოიცვა ქალაქი და მესამე დღეს აიღო ქალაქიცა და მისი ციხე-სოფელნი და არემარენი, ამოსწყვიტა 20000 აგარიანი, ბულასვარი, მისი რვა შვილი, მისნი მხევალნი და რძალნი დაატყვევა და აფხაზეთს გამოისტუმრა,*) ანისი შემოუერთა მცხეთას და გამგედ დაუდგინა აბულეთი და მისი შვილი იოვანე ორბელიანი.
ანისის დიდებული ტაძარი თურქმანთ თავიანთ ჯამედ ექციათ, მეფემ მოიწვია სომხეთის სამღვდელოება, ხელახლა აკურთხევინა, ხელახლა განამშვენა. მტარვალთა ხელისგან განთავისუფლებული სომხის სამღვდელოება ადიდებდა ღმერთსა და ლოცავდა დავითს.
ამ დროს მოხდა შემდეგი სასწაული:ანისის ტაძარში ესაფლავა სომხების დედოფალი კატრონიკ. წირვის ჟამს მისს საფლავის პირს დადგა დავით მეფე და დედოფალს ჩასძახა:,,გიხაროდენ, დედოფალო! შენი ტაძარი ღმერთმა იხსნა აგარინთაგან." საფლავიდან კატრონიკმა ამოსძახა:,,მადლობა ღმერთსა!"
,,ეს დღეო, შენიშნავს სომხის მწერალი მათე, ჩვენის გვარ-ტომისათვის იყო დღე ბედნიერებისა, ვინაიდგან წმიდა ტაძარი ანისისა განთავისუფლდა მტარვალთა მფლობელობისაგან."
ასრე განაგო, განამტკიცა მეფემ სომხეთის საქმე და დაბრუნდა. შეისვენა ცოტახანს და ისევ შარვანის გზას გაუდგა, მივიდა-რა, აიღო ქალაქი შამახია, ციხე ბივსიტი და ყოველი შარვანი, ციხე-ქალაქებში ჩააყენა კახეთ-იმერეთის ლაშქარი, გამგებლად და იქაურ საქმეთა ზედამხედველად დაადგინა მწიგნობართ უხუცესი სვიმონ ჭყონდიდელი, მთავარ ეპისკოპოზი, მაშინ ბედიელ ალავერდელობის მქონებელი, კაცი ყველაფრით სრული და ბრძენი. მეფემ განაგო ყოველი საქმე შარვანისა, კეთილით აავსო ქურთნი, ლეკნი და თარასნი და დაბრუნდება ქართლს (1124 წ.).
ამ დროს მეფემ მოიტანაო აგრედ წოდებული დარუბანდის რკინის კარები, რომელიც დღეს გელათშია. ამ კარებს აწერია არაბულად:"სავირ ბენი-შედდად განჯელის ბრძანებით ეს კარები გაკეთდა 1063-1064 წელსა".
მეფის სიმკვირცხლით ლაშქრობამ და მისმა ძლევამოსილობამ მტრები დააშინა და შეაძრწუნა ისე, რომ თვით სპარსეთის დიდი სულთანი მეფეს ზედიზედ უგზავნიდა აუარებელ ძღვენს, მძიმე ჭურჭელს, ძვირფას ფარჩას, უცხო-უცხო ფრინველებს და ნადირებს და ეხვეწებოდა მშვიდობა მიენიჭებინა მისთვის და მის ქვეშევდრომთათვის.
ამ სახით, ქართველთა დაკნინებული სამეფო დავით მეფემ განადიდა და განავრცო დარუბანდიდან ჭოროხის თავამდის და ტრაპიზონამდის, შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდის, კავკასიონის მწვერვალიდგან ანი-ქალაქამდის. ყველგან ფრიალებდა ქართველთა დროშა, ყველგან აქ გაისმოდა ქართველთა ქება-დიდება. და ამ ძლიერებისა და დიდების საძირკველი კი გაინასკვა პატარას, მაგრამ ჩვენთვის წმინდად მისაჩნევს, წაღვლის თავში.
წაღვლი აგარიანთათვის წარღვნად იქცა, ხოლო ქართველთათვის წაღმართ სავლელ გზად და ხიდად.
აქ თავდება მხედრობისა და ლაშქრობის ამბავი. მეფეს ამდენ გამარჯვებას ანიჭებდა მისი საკუთარი სასარდლო და სამეფო ღირსებანი, აგრეთვე ის გარემოებაც, რომ ამ დროს თითქმის მთელი მაჰმადიანობა გართული იყო ,,ჯვაროსანთა ომში, თითქმის მთელი აგარიანობა ებრძოდა ევროპის საჯვაროსნო ლაშქარს იერუსალიმის არემარეზე, ამის გამო მაჰმადიანთა უმთავრესსა და უმეტეს ძალას არ ეცალა საქართველოსათვის, რომლის დაცვა მინდობილი ჰქონდა მხოლოდ ადგილობრივ მაჰმადიანებს და სპარსეთის სულთანს.
ამას გარდა, საქართველოს ძლევამოსილობას ხელს უწყობდა ის გარემოებაც, რომ მეფის შორსმხედველობის წყალობით ერთობა და მეგობრობა დამყარდა ოსეთსა, ყივჩაღეთსა და სომხეთ-საქართველოს შორის.
მეფე კარგად ხედავდა, რომ საჭირო იყო დიდი ლაშქარი ერთის მხრით დაპყრობილ ციხე-ქალაქებში ჩასაყენებლად და მეორეს მხრით მტერზე იერიშის მისატანად. ამისათვის მეფე დავითმა შემოიკრიბა გონება, კეთილად და გონიერად გამგონე, ვითარცა დავით სულისა მიერ წმიდისა, აღაღო მაღლა თავი თვისი და განიცადა, რომ ასაკში იყვნენ მისნი ლაშქარნი და ესეც ალექსანდრე მაკედონელივით მოიქცა. ვინმე ფილოსოფოსმა უთხრა მეფეს:,,არიანო მრავალნი და ურიცხვნი სოფელნი, რომელთა არცა სახელი გსმენიაო". მან უპასუხა:,,უკეთუ დამშთეს ესენი, რაი იყოს მპყრობელობა ჩემიო".
მეფემ იცოდა, რომ საქართველოს ახლო მეზობლად იყვნენ ოსნი და მხნე მეომარნი ყივჩაღნი. ადგა მეფე და თვით დარიალის გზით შევიდა ოსეთსა და ყივჩაღეთს, შეირთო ცოლად ყივჩაღთა მეფის ათრაქა შარაგანიძის ასული გურანდუხტ (წინად მეფეს ჰყვანდა ცოლად სომხის მეფის ქალი), შეარიგა ოსთა და ყივჩაღთა მთავრები, ყივჩაღეთიდგან მოიყვანა 40000 მეომარი, ამათ მიუმატა ქართველთა ლაშქარიც, ყველა მეომრებს დაუნიშნა სახელმწიფო ულუფა, ჯარი კარგად გაწურთვნა და გააწესრიგა ისე, რომ ამ დიდს ლაშქარს გრიგალ-ქართულად გაუტევდა ხოლმე იქითკენ, საითაც შენიშნავდა მტრის მოძრაობას.
სახელმწიფო კაცების ამორჩევაშიაც მეფეს დიდი ნიჭი ჰქონდა, და მათის შრომისა და ღვაწლის დაფასებაც იცოდა. ამათ შორის უპირველესი და მეფის უმახლობელესი იყო მწიგნობართ უხუცესი გიორგი ჭყონდიდელი. ეს სიყრმითგანვე მეფის მსახურებაში აღზრდილი იყო. მეფე რომ ოსეთს წავიდა, ეს გიორგიც თან წაიყვანა, მაგრამ გიორგი იქვე, ოსეთს, მოკვდა; მეფემ მისი გვამი წარმოგზავნა საქართველოს და 40 დღე იგლოვა, რომ ამისთანა ჩინებული კაცი დაკარგა. გიორგი დამარხეს გელათს.
უნდა შევნიშნოთ, რომ დავითის სამეფოს გამგეობა წმინდა ქრისტიანულად მოეწყო, ალბად იმის დასამტკიცებლად, რომ იგიც, ევროპიულ ჯვაროსანთა მსგავსად, ემსახურება მხოლოდ ქრისტიანობას და მონაწილეობას იღებს საჯვაროსნო ომში მით, რომ მაჰმადიანთა არამცირე ნაწილს აბანდებს საქართველოს არემარეზე და ნებას არ აძლევს ამ ნაწილს შეუერთდეს დანაშთენ მაჰმადიანობას, მებრძოლს ევროპიელებთან.
მხოლოდ ამგვარ თვალსაზრისით შეგვიძლიან ავხსნათ ის გარემოება, რომ მეფე თვით დაპყრობილ სამაჰმადიანო შირვანის გამგედ ნიშნავს სვიმონ ჭყონდიდელს და ბედიელ ალავერდელის მთავარ ეპისკოპოზს, აგრეთვე ჯარში სპობს ყოველგვარ საერო სიმღერებს, სამხიაროდ, განცხრომას და შემოაქვს მხოლოდ სასულიერო გალობანი.
ამავე საქრისტიანო აზრით მეფემ 1103 წ. მოიწვია ურბნის- რუისის სასულიერო კრება. თვით დადგენილებანი ამ კრებისა ცხადად მოწმობენ, რაოდენად დაცემულიყო ზნეობა საქართველოს სამღვდელოებაში, რაოდენად შერყვნილიყო აზრი ქრისტიანობრივ სიმდაბლისა, სიყვარულისა ბევრს საყდარი არა ღირსებად მოეტაცნაო, უსწავლელნი და უმეცარნი ქურდულად შესულიყვნენო ღვთის ტაძარში, ბილწება, სოდომელთ ცოდვა, უძღებობა, ქრთამის აღება, უჯერო ქორწინება და მრ. ბოროტება გავრცელებულიყო. ყოველივე ეს უკუღმართობა აღკრძალა ურბნის-რუისის კრებამ, უღირსნი ეპისკოპოსნი განაყენა, ღირსეულნი მათ ადგილას დაადგინა. მეფემ კრების განაჩენი დაამტკიცა. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, აღმოჩნდნენ ბევრნი, რომელნიც არ დაემორჩილნენ ამ განაჩენს. აი ამის ერთი მაგალითი.
თვით მეფე დავითი მოგვითხრობს შემდეგს:იყო ღვთის შემაწუხებელი ძაგანი და მისი ძე მოდისტოსი, წინაუკმო მღვდელმოძღვარი. ერთმა მათგან ,,თვისთა პატრონთა წყალობა მათზედა საისრედ აღმახვა, ხოლო მეორემ ეკლესიები თვისად მიიტაცა. მაგრამ ეს მწყემსი ჭეშმარიტ მწყემსებმა დაამხეს, ხოლო ძაგანი, შევტოლვილი შიომღვიმეს, ღმერთმა ხელში ჩამიგდო, რადგან მღვიმის ბერები დამეხმარენო".
სჩანს, ურბნის-რუისის კრების დადგენილება არ მიუღია ხსენებულ ძაგანს და მის შვილს მოდისტოს და მიტაცებული საყდრები არ დაუთმიათ.
სიგელის დანაშთენ მოთხრობიდგან სჩანს, რომ მეფეს ეს უკუღმართნი შეუპყრია, შარვანზე გალაშქრების წინად შიომღიმეს შეუვლია, ბერებისაგან ლოცვა კურთხევა აუღია და წმ. შიოს შეჰვედრებია, მისცეს მეფესა და მის ლაშქარს გამარჯვება. ამ დროს (1123 წელს) საშუალ შიომღვიმის მონასტრისა მეფისაგან დაწყებული საყდარი-სახსოვრად ძაგან-მოდისტოს დამხობისა, დასრულებულ იყო.
შიო მღვიმის მამების დახმარებით ძაგანი რომ შევიპყარიო, განაგრძობს დავით მეფე, შიო მღვიმეში მიველიო, თაყვანი ვეც წმ. შიოს საფლავს, ვნახე მემღვიმე მთავარ მამა მიქელი და სხვანი, სულითა ღვთისათა განათლებულნი, მამანი, სიხარულით აღვსილნი, რომ ვნახე ეს სამოთხის მსგავსი ლავრა, მოვუწოდე არსენი ბერს და ვუბრძანე აეშენებინა საყდარი ყოვლად წმიდის ღვთისმშობლისა მონასტრის ეზოს საშუალ-არსენი ბერისა და ჩემის მოძღვრის იოანეს რჩევით შიო მღვიმის მონასტრის წესნი სვიმონ-წმინდელის წესზე დავსხიო. თუ მე დავბრუნდი, ხომ კარგი, თუ არა და-არსენი ბერს აქვს ფული (,,კოსტანტი" და ,,პესპარა"), მით ეკლესიას კალაპოტი გამოუყარონო, მოლესონ, მოხატონ, და ძემან ჩემმან დიმიტრიმ და ჩემთა ბერთა აკურთხონ ქართლის კათალიკოზის იოანეს ხელით და თანადასწრებით იმერ-ამერთა ყველა ეპისკოპოსებისა. სიგლები მღვიმისა განმიახლებია და დამიმტკიცებია.
მისთვის შემიწირავს ბროლისა, ბაზიჯის და მინის კანდელები, სასანთლეები, სიწმინდის სამსახურებელი და 30 ლიტრა ვერცხლი, ცვილი სანთლისათვის, ძმათათვის პური, ხილი 500 დრამისა, ღვინო ერთი საწყავი, შემოსავალი ქულბაქთა, საზეთეთა და წისქვილთა-შესამოსლების შესაძენად, 30 ჯორი, 2000 ცხვარი მე მომიბოძებია და მონასტერს ჰყავს კიდევ 3000, ამ 5000 ცხვარს უბაჟოდ ეთმობა საბალახე, ასი ფური მომიძღვნია, თვალი, მარგალიტი ჩემის ხატისთვის, ბარძიმ ფეშხუმი და სხ. შვიდეულის ყოველს პარასკევს თითო კირასული ღვინო სეფისკვერთან შესვან და მილოცონ ასრე:,,უფალო ღმერთო, დავითს მიუტევენ ბრალნი მისნი სიყრმისა და ცდომილებისა". ასი დრაჰკანი მღვდელთა და მგალობელთათვის შემიწირავს, თუ ვინ დააკლებს ამას ნუოდეს…
დავით მეფის ცხოვრება აღსავსეა კეთილის მზრუნველობითა და მაგალითებით.
1106 წ. დავითმა განიზრახა აეგო უდიდესი მონასტერი. ადგილი აირჩია შემკული და ჩაჰყარა საძირკველი გელათის უპირველეს საყდრისა საოხად ღვთისმშობლისა. კედლები ამოაყვანინა დიდრონის თლილის ქვით. მატიანე ამბობს:,,ვითარცა მეორე ცა გარდაართხა ყოვლად წმიდისა ტაძარიო, რომელი სჯობს ყველა წინანდელ ნაშენებს შვენიერებითა, სივრცითა და ნივთთა სიმრავლითა". ეს მონასტერი მეფემ აავსო წმ. ნაწილებით, წმ. ხატებით, სამსახურებელით, იქვე დადგა ძვირფასი ტახტები ქართველთა ძველის მეფეებისა, სასანთლეები, ფერად-ფერადი საკიდელები, გვირგვინებით ფიალანი, სასმურები, რომელნიც მეფემ წაართვა არაბთა მეფეებს, მასში შემოკრიბა ცხოვრებით წმინდა კაცნი, მონასტრებს მიუძღვნა უმემკვიდრეოდ დარჩენილი სალიპარიტო მამული, განუჩინა უზრუნველი ტრაპეზი, და მალე გელათი გაბრწყინდა, იქცა მეორე იერუსალიმად აღმოსავლეთისა, სასწაულად კეთილისა, მოძღვრად სწავლისა, ქართველთა ათინად, საეკლესიო შვენიერების წესად და კანონად. დღესაც გელათი იქცევს ქვეყნის ყურადღებას თავისს დიდებულებით, თავის ძვირფას სამკაულითა, წმ. ნივთებითა და ხატებით. ამათ შორის შესანიშნავია თვალწარმტაცად მომინანქრებული და ძვირფასად თვალმარგალიტით შემკული ხახულის ხატი, აღმაშენებელისი და მის მამის დიდი ბეჭედი, თამარ მეფის ფოსტლები და სხ.
მეფეს ფრიად უყვარდა განათლება. ყოველწლივ 22-მდე ყმაწვილს გზავნიდა საბერძნეთს უმაღლეს სწავლის მისაღებად. ამავე აზრით მან კახეთის დაბებში, გრემსა და იყალთოს, დააარსაო უმაღლეს განათლების მისაღები სასწავლებელნი, აკადემიები. ამათი მოთავენი იყვნენ არსენი, ეფრემ მცირე, ივანე ტარიჭისძე, თეოფილე და სხ.
თვით მეფე წიგნს არაოდეს არ იშორებდა. შინ იყო თუ ბრძოლის ველზე, სანადიმოდ მიდიოდა თუ სანადიროდ, ყველგან და მუდამ თან წიგნი დაჰქონდა, წიგნს არ იშორებდა. წიგნი შეიტკბა დავითმაო, ვით მცირე პტოლომეოსმა, ისე შეიყვარა და შეითვისა ყველა წიგნები, ძველად და ახლად ნათარგმნი, რომ გეგონებოდათ ,,მათ შინა იგი არს ცხოველ და მათ შინა იძვრის; იგი იყვნეს მისი საზრდელი, ტკბილი და საწადელი სასმელი, საშვებელი დღე და ღამ". ყველგან მისთვის წიგნები ჯორ-აქლემებით დაჰქონდათ, როცა დასასვენებლად ჩამოხტებოდა, წიგნს კითხულობდა ანდა სხვას აკითხებდა და თვითონ ისმენდა, ღრმა ადგილების განმარტებაში შედიოდა. ასრეთი გულმოდგინე და წიგნის მოყვარე იყო დავითი.
მეფეს უფრო მეტად სამოციქულოს კითხვა უყვარდა, ხანდახან ამ წიგნს წელიწადში 24-ჯერ გადაიკითხავდა ხოლმე. მეფის მიერ წიგნის კითხვის მოყვარეობას ასრე ახასიათებს მემატიანე:
ტფილისი ჯერ არ აეღო მეფეს და მაჰმადიანნი ისევ ბატონობდნენ აქ. მათ დასამზერად შემოსული მეფე ავჭალის ხეობაში ჩამოხტა და სამოციქულოს კითხვაში გაერთო. მისი რაზმი წავიდა ლოჭინისკენ და იქიდგან გამორეკა ტფილისელების ნახირი. ტფილელ მაჰმადიანებმა თვალი მოჰკრეს და გზა გადაუღობეს. შეიქმნა სასტიკი ბრძოლა. მეფეს ესმა კიჟინის ხმა. კითხვას თავი დაანება, შეაფრინდა თავის ცხენს, გამოაჭენა, დაერია მტრებს და ჭრა-კაფით ქალაქის კარებამდის სდია. შემდეგ მეფე კვლავ დაუბრუნდაო თავისს წიგნს.
სიტყვით, მეფე იყო წიგნის ტრფიალი და ამან უფრო განაბრძნა ბუნებითვე დიდის ნიჭით დაჯილდოვებული ხელმწიფე. სამართალს ისე იქმოდა, ვით ბრძენი სოლომონ, მისი საბჭო-სამართლის სასწორი წამსაც არ გადიხრებოდაო; სიწმიდეთა სათნოება ესოდენი მოიგოო, ვით დიდმა ანტონიმ. მეფემ კარგად იცოდაო სამეფოს კიდეთა და ნაპირთ წესიერად განგება და მოვლა, სამეფოში ყოველგვარ განხეთქილების დაშოშმინება-დაწყნარება, გაამაყებულ მთავართა ზაკვის გამოცნობა, წურთნა, დასჯა და ან პატიება, ელჩების მიღება და დახვედრა, ნიჭიერ კაცთა ზედა წყალობის მიყენა, შემოსავალ-გასავალის ანგარიში, გაწესრიგება. და არათუ მარტო ეს იცოდა მეფემ, არამედ, თვით მონასტერნი და საეპისკოპოსო საყდარნი ,,წესსა და რიგსა ლოცვისა და ყოვლისა საეკლესიო განგებისასა დარბაზის კარით მიიღებდიან".
მეფემ ყოველ ბეგრისა და ხარჯისაგან გაანთავისუფლა მონასტერნი და ლავრანი, ბერნი და მღვდელნი, ააშენა მრავალი ხიდი, ქვაფენილი გზები გაიყვანა, ააგო კიდევ მრავალი საყდარი, გააქრისტიანა ყივჩაყიდგან მოყვანილი მეომრები და ბევრი სხვა ურჯულონი.
მეფე იყო ფრიად ქველი, ღარიბ-ღატაკთა შემბრალებელი. თავის ნანადირებულით აღებულს ფულს აგროვებდა ქისაში, ყოველდღე ეს ქისა თან დაჰქონდა და ყველა შეხვედრილს ღატაკს გაიკითხავდა ხოლმე, და თუ რომელსამე დღეს არ შეხვდებოდა ვისმე ღარიბსა და უქონელს, იტყოდა ხოლმე:,,დღეს ვერ მივეც ქრისტესა ჩემის ცოდვის გამო". ამგვარად შეგროვილი ფულისაგან ერთხელ მეფემ თავისს მოძღვარს იოანეს მისცა 24000 დრაჰკანი დასარიგებლად გლახაკთათვის და უქონელთათვის.
ავადმყოფთა და უძლურთათვის მეფემ ააშენა დიდი ქსენონი (საავადმყოფო) და გაუჩინა მას უხვი საზრდო-საკვები. მეფე ხშირად თვით მიდიოდა უძლურთა სანახავად, უსინჯავდა მათ ქვეშაგებს, ლოგინებს, საჭმელსა და სასმელს, ყველას ანუგეშებდა და აძლევდა ოქრო-ვერცხლსა. ძნელ ავადმყოფებს ასინჯვებდა მკურნალებს. მოგზაურთა სადგურად და დასასვენებლად მეფემ ააშენა შვენიერი სასახლეები, აგრეთვე მგოსანთა და ქადაგთა თავსაფრად. მგზავრსა და მგოსანს, რომელსაც კი მეფე შეხვდებოდა, მამაშვილურად მოიკითხავდა ხოლმე და, ვინც უქონელი იყო და მგზავრობის განგრძობა აღარ შეეძლო, ფულს აძლევდა და ისტუმრებდა.
მეფე გულუხვი ქველი იყო არათუ მარტო საქართველოს შვილთათვის, არამედ ასურეთისა, საბერძნეთისა, პალესტინისა, კვიპრისა, შავმოისა, ათონისა და სინას მცხოვრებთათვისაც. აქაურებს მეფე გულუხვს შესაწევარს უგზავნიდა ხოლმე.
განსაკუთრებით დიდი კეთილი მიაგო მეფემ უფლის საფლავს, საცა ქართველებს ჰქონდათ საკუთარი სამლოცველო.
სინას მთაზედვე მეფემ ააშენა წმ. ეკატერინეს მონასტერი, რომელიც გაამდიდრა ყოველის შემკულობით, წიგნებითა და წმ. ჭურჭლით. და ,,წარსცა მას ოქრო მრავალ ათასეული და მოსაკიდებელი ოქსიონნი და წიგნები საეკლესიო სრულებით დასამსახურებელნი სიწმიდეთა რჩეულის ოქროსა". ეს ტაძარი მეფემ ააშენა მოსაგონებლად და მოსახსენებლად თავის ასულის ეკატერინესი, რომელიც მიათხოვა (1116 წ.) ალექსის, ნიკიფორე ბრიენისა და ანა კომონიანოსის შვილს.
თავის სამეფოში სვლის დროს, სიჩქარისა და ჯარისა თუ ამალის (მხლებლების) სიმრავლის გამო, მეფე ვერ განიკითხავდა ხოლმე ღარიბ-ღატაკებს და ყველა იმათ, რომელთაც ან საჩივარი ჰქონდათ და ან რამე სათხოვარი. ამისთანები, ვით ზაქე, ავიდოდნენ ხოლმე მაღალს ხეზე ან ბორცვზე და დაენახვებოდნენ მეფეს. მეფე იმ ხანს ჩაივლიდა და ღარიბების საჭიროების შესატყობად თავისს მოხელეს გზავნიდა, შეიტყობდა ყველაფერს დაწვრილებით და მერე, მოცლის დროს, მათს თხოვნას დააკმაყოფილებდა.
დავითს სამეფოში ვერა-რა დაემალებოდა. მას ჰყვანდა ფრიად სანდო და პატიოსანი კაცები, რომელთა მოვალეობა მხოლოდ ის იყო, რომ შეეტყოთ, სად რა ხდებოდა, სად ვინ რას განიზრახავდა. შეიტყობდა-რა მეფე ყოველივეს, ავისათვის ავს სჯიდა, კეთილისათვის კეთილს ამხევებდა, აჯილდოვებდა.
არის თქმულება, რომ მეფე წყალში თევზსაც ამრავლებდაო: ამერეთის მდინარეების თევზებს იმერეთის მდინარეში სხავდაო და იმერეთის წყლებისას ამერეთის წყლებშიო.
ესოდენ დიდებული მეფე თავმდაბლობით განთქმული იყო:მან არ ითაკილა, როდესაც შარვანის მთავარმა ახსართანმა მეფეს ცოლად მოსთხოვა მისი უფროსი ასული თამარ.
ეს თამარი მისთხოვდა ახსართანს 1116 წლის წინად. თამარი აქ დიდხანს არ დარჩენილა. იგი მალე დაქვრივდა, სამშობლოში დაბრუნდა, გამონოზნდა, თეღვას ააშენა შვენიერი მონასტერი ყოველის მოწყობილობით და იქვე დასახლდა, იმოღვაწა, აღესრულა და დასაფლავდა..
ეს თეღვას ტაძარი დღევანდლამდე კარგად შენახულა. ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთის კუთხეში, ჯვრის გარშემო, აწერია ასომთავრულით:
,,ქმნულებამან რაი აქაი სასუფეველისამა:სხვაი მიიღოს უწყებაი ყოფადისაი:მოქმედებითა შენ ზედა ჯუარცმითა:ქრისტეს ღუთისაითა, რომლისა მირთვისა:მარადის შემწე მექმენ მსახურსა შენსა თამარს;"-თიღვა და წაღვლისთავი ახლოს არიან ერთურთისაგან. სჩანს, დავითის სახლობის საყვარელი საცხოვრებელი ყოფილა ეს შესანიშნავი ადგილი, რომ დავითსაც აქედგან დაუწყია საქართველოს განთავისუფლების საქმე და მის ასულს თამარსაც თითქო ამ განთავისუფლების სახსოვრად აქ აღუგია უკვდავი ძეგლი-თეღვას მონასტერი.
დავითს ფრიად აწუხებდა, რომ ქართველნი და სომეხნი რჯულით ცალ-ცალკე იყვნენ და ამის გამო ხშირად მტრობდნენ ერთმანეთს. მან მოინდომა ამ წესით სამღვდელოების მორიგება და ბრძანა საცილობელი საგანი განეხილა ქართველთა და სომეხთ სამღვდელო კრებას. შეიყარა ორივე მხარის ნასწავლი სამღვდელოება. კრებას დაესწრო თვით მეფეც. გადასაწყვეტი საგანი ფრიად მარტივი იყო, მაგრამ სამღვდელოებამ გააჭიანურა საქმე. მემატიანეს თქმით, ,,შევიდიან შეუვალსა და ძნიად გამოვიდიან", ბჭობდნენ დილიდგან საღამოს მეცხრე ჟამამდე. მეფე მოთმინებიდგან გამოვიდა, მობაასეთ მიჰმართა ღვთის მეტყვეურის სიტყვით და პირნი დაუყვნაო". მეფის ღრმა ცოდნამ გააკვირა სომეხთა სამღვდელოება და ამათ მოახსენეს ღვთის ცხებულს:
,,მეფეო, ვგონებდით შენ იყავ მათი მოწაფე, აწ ვცანით, შენ ყოფილხარ მათი მოძღვარი". კრება დაიშალა, მეფის წადილიც- ქართველ-სომეხთა შერიგების შესახებ-აუსრულებელი დარჩა.
მიუხედავად ამისა, მეფე მეგობრულად ეპყრობოდა სომხებს. სომხის მწერალი მათე დავითის შესახებ სწერს:"დავითი იყო წმინდა, კეთილმსახური, სავსე ქველმოქმედებით, მართლმსაჯული. დავითის გარშემო იკრიბებოდა სომხის დანაშთენი ნათესავი. მათთვის საქართველოში ააშენა ქალაქი ლორეა და აქვე მრავალი ეკლესია და მონასტერი. მიაგო სომხობას ყოველგვარი ნუგეშისცემა და შვება". სომხის სხვა მწერალი ამბობს:"დავითს არავითარი სიძულვილი არა ჰქონდა სომხურ წირვა-ლოცვისა და ეკლესიისა. იგი ხშირად თავს იდრეკდა ჩვენს ხელქვეშ და ითხოვდა ჩვენს ლოცვა-კურთხევას".
დავითი ასრე ლმობიერად ეპყრობოდა არა მარტო სომხებს, არამედ დაპყრობილ მაჰმადიანებსაც:
ტფილისის მაჰმადიანებმა სთხოვეს მეფეს, ქრისტიანები ჩვენთან ერთად ნუ შემოვლენ აბანოშიო. მეფემ მათი თხოვნა შეიწყნარა. ყოველდღე მეფე და მისი შვილი დიმიტრი მაჰმადიანთ მიზგითში შედიოდნენ, ისმენდნენ სამეფო ლოცვას და ყურანის კითხვას. მოლებსა და მუაძინებს მეფე აძლევდა ულუფას. უცხოელთათვის მეფემ ტფილისში ააგო ქარვასლები და სადგომები. დავითი უფრო მეტ პატივს სცემდა მაჰმადიანებს, ვიდრე თვით მაჰმადიანთა მთავარნი.
ნაბუქუდუნოსო არის ხილვა ასეთი იყო:,,ვხედავდით ხეთა შორის ქვეყანასა, სიმაღლით ცისა მიმწვდომსა და რტოთა მისთა კიდემდე ქვეყანისა, ფურცელნი მისნი შვენიერ, ნაყოფი ფრიად საზრდელი მისი, შორის ქვეკერძოდ მისსა დაიმკვიდრეს მხეცთა ქვეყნისათა და შორის რტოთა მისთა ფრინველთა ცისათა, და მისგან იზრდებოდა ყოველი ხორციელი". სწორედ ამ ხეს დაემსგავსა მეფე დავითი, რომლის აჩრდილს შეკრებილ იყვნენ მეფენი და ხელმწიფენი ოსეთისა, ყივჩაღისა, სომხეთისა და ფრანგეთისანი, შარვანისა და სპარსეთისანი, მის სიტკბოებისა, სახიერებისა და სიბრძნის სახილველად და სასმენად მოდიოდნენ ქვეყნის კიდითგანო".
ასეთი ბრძენი, კაცთმოყვარე და შემწყნარებელი იყო ღვთის ცხებული მეფე დავითი. და ღმერთიც იხსნიდა მას ყოველგვარ განსაცდელისაგან. აი, ორიოდე მაგალითი: ერთხელ მეფე ნადირობდა მუხრანს. ნადირის დევნაში ცხენი წაექცა და ისე ძლიერად დაეცა მეფე ძირს, რომ ,,ყოვლად უსულო იყო, უძრავად". მხოლოდ მესამე დღეს მეფე გონს მოვიდა და მომჯობინდა.
ქართლს ჰბრძოდენ რომელსამე ციხეს. მეფე კარვის წინ პერანგის ამარა იდგა.
შუადღე იყო. ციხით მტერმა გამოისროლა ისარი, მაგრამ ისარმა ვერ ავნო მეფეს, რადგან იგი მოხვდა მთავარ-ანგელოზის ხატს, რომელიც მას გულზე ეკიდა.
ბევრჯელ მეფეს ხმლით გამოსდგომიან მოსაკლავად ყივჩაყნი ან თურქნი, მაგრამ ღმერთს ყოველთვის უხსნია იგი მტერთაგან.
და ასე, მეფემ დამდაბლებული სამეფო უზომოდ აღამაღლა, დანგრეული საყდრები აღადგინა, ახალი მონასტრები და ციხეები ააშენა, სკოლები გამართა, გააბრწყინა მწიგობრობა, ქვაფენილი გზები გაიყვანა, ხიდები გასდო, ქსენონები და სასტუმრობი ააგო, ლაშქარს გაუჩინა ულუფა, საქართველოს მოუპოვა სახელი უძლეველობისა. და ამის შემდეგ მაინც კიდევ იყვნენ თითო-ოროლა დუხჭირნი, რომელნიც მეფის შესახებ საყვედურით ამბობდნენ:"ზოგს იყვარებს, განადიდებს, ზოგს იძულებს, ამცირებსო. ამას ამაღლებს, იმას ამდაბლებს, უსამართლოდაო".
მაგრამ ესენი ეკუთვნოდნენ იმ ორგულების რიცხვს, რომელთაც საკუთარის კუთვნილების მეტი სხვა საზრუნავი არ ჰქონდათ. ამისთანების შესახებ მემატიანე სამართლიანად შენიშნავს:"ნუ უკვე დუხჭირმანცა აბრალოს სარკეს, რომ მის სახეს ცხადად უჩვენებს!-ნუ უკვე და ლომსაცა აბრალონ ეგევითართა, რამეთუ არა ციდა-მტკავლურად იხედავს, არცა კვერნურად ჰკრთების?!"
უდროოდ, სულ ორმოცდა ცამეტის წლის გარდაიცვალა დავით აღმაშენებელი (1125 წ. 24 იანვარს). გვამი მისი დიდებით მიასვენეს გელათს, დაკრძალეს და საფლავის ქვაზე წააწერეს მისივე სიტყვები:
,,როს ნაჭარმაგევს მეფენი
შვიდნი მე პურად დამესხნეს,
თურქნი, სპარსნი და არაბნი
საზღვართა გარე გამესხნეს,
თევზნი ამერთა წყალთაგან
იმერთა წყალთა შთამესხნეს,-
აწე ამათსა მოქმედსა
გულზედან ხელნი დამესხნეს".
ხსენებულ შვიდ მეფედ იგულისხმებიან მეფეები:შარვანისა (დავითის სიძე, თამარის ქმარი აღსართანე), ბერძნის მეფე (სიძევე ალექსი), ყივჩაყთა მეფე ათრაქა შარაგანიძე (დავითის სიმამრი), ოსთა მეფე (მეგობარი), ბულასვარ ანის მფლობელი (ტყვედ წამოყვანილი), კახეთის მეფე აღსართან (დავითის ტყვე) და არანის მფლობელი.
ნაჭარმაგევი,-ეს დიდებული ადგილია, საცა აღმაშენებელის დროს სიცოცხლე დუღდა და გადმოდიოდა, საცა დავით მეფის შვილის-შვილი გიორგი და ამისი ასული თამარ მეფე აგარაკად გამოდიოდენ ზაფხულობით, დღეს მინგრეულ-მონგრეულა და იწოდება კარალეთად.
ასრე წარმავალ არს დიდება სოფლისა.

7 იანვარი, 1904 წ.

,,სავაჭრო გზა 1908, N 19, 2 ნოემბ. გვ. 2; N 20, 6 ნოემბ.
გვ. 2-3; N 21, 9 ნოემბ. გვ. 2-3.

6.19.2011

ოკულტიზმი 2. საიდუმლო საზოგადოებები


რენე გენონი 

 ოდესღაც რომანოვების აგენტი ეზოტერიკოსი და ოკულტისტი გიორგი ივანოვიჩ გურჯიევი პარიზში.


XVI საუკუნეში ხდება ფილოსოფიური დუღილი სადაც ერთმანეთს საინტერესოდ ერწყმის ალქიმიური ოცნება-
-ზმანებები, პირველი ნამდვილად ქიმიური აღმოჩენები ამ სიტყვის თანამედროვე მნიშვნელობით, ასტროლოგია, მისნობის კვერთხი, კაბალა და მაგია, რომელიც ამოტივტივდა საფრთხეთა მიუხედავად.
        იზრდება საიდუმლო საზოგადოებათა რაოდენობა. ისინი იმდენად საიდუმლონი არიან რომ მათი უმრავლესობის შესახებ ჩვენ მხოლოდ არაპირდაპირ ვიცით.

   ბურუსებისა და მისტიციზმის ქვეყანა გერმანიაში იფურჩქნება და ყვავის მათ შორის ყველაზე ძლიერი საიდუმლო საზოგადოება რომლის ტოტებიც გაიშლება მთელს დასავლეთ ევროპაში: «როზენკრაიცერი ძმები» ( «ვარდი-ჯვრის ძმები»). ნაცისტურ მითებში იყო გერმანული ეზოტერული ტრადიციის წილი.

  ბოლოდროინდელი ტექსტების თანახმად თანამედროვე საიდუმლო საზოგადოებების ფესვები საძიებელია ან ბერძნულ მისტერიებში ან სოლომონის ტაძრის მშენებლობაში ( როგორც ამას აკეთებენ ფრანკ-მასონები), მაგრამ ეს უფრო ამ ტექსტების ავტორთა სურვილია ვიდრე სინამდვილე, ამას არა აქვს ისტორიული დამადასტურებელი საბუთები.

   სამაგიეროდ ჰერმეტული და გნოსტიკური დოქტრინები, რომელთაც უმდიდრესი გამოხატულება ნახეს  აღორძინების ხანის ალქიმიკოსებში უნდა იყოს  არაბების წყალობით აღმოჩენილი ელინისტური ხანის ფილოსოფოსების მემკვიდრეობა.

  მიიღეს თუ არა ეს მემკვიდრეობა უკვე ტამპლიერებმა როგორც ამას ამბობს ზოგი ავტორი ?
   რაინდულ ინიციაციას, რაინდად კურთხევას, როგორც ამას აღნიშნავს ლიუკ ბენუა, ჰქონდა ეზოტერული ხასიათი. წმინდა მიწაზე ტამპლიერებს ჰქონდათ კონტაქტები ისლამმთან რომელთაც ყოველთვის არ ჰქონიათ მტრული ხასიათი.
  ტამპლიერთა ორდენის ტოტალურმა და უხეშმა მოსპობამ საფრანგეთის მეფეების მიერ, ისევე როგორც კატარების მოსპობამ  ორივე შემთხვევაში გაავრცელა მითი ფარული სულიერი და მატერიალური განძის შესახებ.  აქ შეიძლება ამოვიცნოთ ოკულტიზმის ერთ—ერთი არქეტიპი, ფილოსოფიური ქვის და უმაღლესი გასხივოსნება-განათლების  შენარჩუნებული ოკულტისტური ტრადიციის უწყვეტობა, რასაც შუა საუკუნეებში ადასტურებენ «ვარდის რომანი » თუ გრაალის მითი.

  თანამედროვე ფრანკ-მასონობა გამოსულია ამ ეზოტერული ტრადიციების შერევიდან სხვა ინიციაციურ ტრადიციასთან, კომპანიონობასთან. მასონური ლიტერატურა ყველანაირად ალამაზებს ფრანკ-მასონობის წარსულს მაგრამ უეჭველია რომ ფრანკ-მასონობის საწყისია XIII საუკუნიდან გერმანიაში, ინგლისში და ალბათ საფრანგეთში გაჩენილი მშენებელი მუშების ლოჟებიდან. ამ ნათესაობას ხაზს უსვამს მითითება სოლომონის ტაძარზე, ინიციაციის რიტუალები, ცნობის, აღიარების ნიშნები, საიდუმლო, მრავალი სიმბოლო და ალბათ ჰირამის მითი.

   იმპერიის დროს ალბათ ბონაპარტეს კამპანიებით შთაგონებულმა ფაბრ დოლივემ სცადა შეექმნა ებრაული, სანსკრიტის და შეიძლება ეგვიპტის ქურუმების მიერ გამოყენებული საიდუმლო ენის უცნაური სინთეზი. მაგრამ აღმოსავლური ფესვებისგან საუკუნეების მანძილზე მოწყვეტილმა ევროპულმა ოკულტიზმმა აღმოსავლეთთან კავშირი ნამდვილად აღადგინა დიდ კოლონიალურ ხანაში. ამას განსაკუთრებით შეუწყო ხელი ინგლისელი და ფრანგი ერუდიტების მიერ ინდოეთის წმინდა წიგნების გაცნობამ. ოკულტიზმის განახლების წყაროა ამ ტექსტების კითხვა და თარგმნა, პირადი შეხვედრები ინდუისტ და ბუდისტ ბერებთან და ქურუმებთან. ამ დროს აღმოსავლური ფილოსოფიების და სპირიტუალისტური წარმოშობის პრაქტიკების ( მაგ. იოგას) ნამდვილი შესწავლა ერევა ფაკირების და ასე ვთქვათ მოგვების კომერციულ შარლატანობას.

   ორიენტალიზმის გაძლიერება :

   ამ ტენდენციამ თავისი პირველი დიდი გამოხატულება ნახა  სან-ივ-დალვეიდრის ბუნდოვან მოღვაწეობაში, მაგრამ  მთავარი როლი ორიენტალიზმის გაძლიერებაში საფრანგეთში შეასრულა რენე გენონმა ( 1886-1951). მან ისწავლა სანსკრიტი და 1921 წელს გამოაქვეყნა ნაშრომი “ინდუისტური დოქტრინების კვლევის შესავალი”, შემდეგ კი მრავალი ნაშრომი რომლებიც დასავლურ საზოგადოებას წარუდგენენ  ელინისტური ჰერმეტიზმის მონათესავე მეტაფიზიკურ სისტემებს. კათოლიკეთა ოჯახში დაბადებული და კათოლიკედ აღზრდილი რენე გენონი გარდაიცვალა ეგვიპტეში როგორც დიდად პატივცემული მაჰმადიანი სუფია შეიხი. მას არ შეუქმნია აზროვნების საკუთარი სისტემა, ის აცოცხლებდა დავიწყებულ ტრადიციას, თანამედროვეეებისთვის გასაგებ ენაზე თარგმნიდა იმას რაც იყო კაცობრიობის დიდი ტრადიციების სულიერ მოძღვართა მოძღვრებაში.




უბრალო თვალის შევლება სპეციალიზებული წიგნის მაღაზიების ვიტრინებისთვის გვიჩვენებს  შეგნებულად და გააზრებულად აღმოსავლურად შეფერილი ოკულტუსტური გამოცემების სიუხვესა და მრავალფეროვნებას. ფართო საზოგადოება სულ უფრო და უფრო მეტად ინტერესდება ამით. პარიზის გარდა ტულუზა და ლიონია მთავარი ცენტრები სადაც ინიციირებულთა, განდობილთა ჯგუფები იკრიბებიან რათა ერთად ეძებონ უმაღლესი ჭეშმარიტება ტრადიციული რიტუალების განხორციელებით ( ძალიან დიდი პოპულარობა, მაგალითად, მოიპოვა ნეო-
-შამანიზმმა, მთარგმნელი).

         თანამედროვე ოკულტიზმი სულ არა ჰგავს რელიგიას თუ დადგენილ დოქტრინას , თუნდაც გაფანტულ და ერთმანეთისადმი მტრულად განწყობილ სექტებში და დონეებზე. მის სფეროს არა აქვს გარკვეული საზღვრები. იქ არიან ალქიმიის ან გნოზისის მოყვარულნი, იოგას მიმდევრები რომლებიც ეძებენ იოგაში  მარტო უკეთეს ფიზიკურ წონასწორობას კი არა, ერთგვარი სულიერი ასკეზის გზასაც; გასხივოსნებულ მარტოსულებს ( ეს ცნება, სინათლის მიღების ცნება, სულაც არაა დამამცირებელი ოკულტისტებისთვის). იქ არიან მისტიციზმით და სიმბოლისტური მხატვრობით გატაცებული მწერლები და მხატვრები.
  შთაგონების ეს წყარო დაინახა სიურეალიზმმა.

  1949 წელს გარდაცვლილი გიორგი გურჯიევის მსგავსი ძლიერი პიროვნებების ირგვლივ შეიქმნა პატარა არაფორმალური ჯგუფები ( მაგრამ უნდა ითქვას რომ გურჯიევის მიმდევრები მთელ მსოფლიოში არიან გაფანტულები, მთარგმნელი).


  შემდეგ ამერიკაში გაჩნდნენ და  დასავლეთ ევროპაში გავრცელდნენ მკაცრი სტრუქტურის მქონე საიდუმლო საზოგადოებები რომელთა განსხვავებაც საკუთრივ რელიგიური სექტებისაგან ხშირად ძალიან ძნელდება.

  სამხრეთკორეელი წინასწარმეტყველი მუნის პოპულარობის ზრდამ საფრანგეთში ბოლო ხანს გამოიწვია მტრული რეაქციები. მუნის მიმდევრები ოკულტისტები არიან მაშინ როდესაც აცხადებენ რომ მათი დოქტრინის გაგება შეუძლიათ მხოლოდ ინიციირებულებს, განდობილებს. საზოგადოებას ნაკლებად აშფოთებენ კრიშნაიტები რომლებიც მნახველებს აოცებენ ინდური მანტრებიდან გამომდინარე პრაქტიკებით.

   მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წამლეკავი ჰოროსკოპები და “ ოკულტურ მეცნიერებათა” რუბრიკები არღვევენ ეზოტერიზმის დიდ კანონს: ჭეშმარიტების გადაცემას მხოლოდ ამის ღირსებისათვის და მის დამალვას უმეცართათვის და ამიტომ ნამდვილი ოკულტისტები ყველაფერ ამას გულგრილად და ზოგჯერ აგრესიული ზიზღითაც კი უყურებენ.

  მიუხედავად ამისა პოპულარული ოკულტისტური ლიტერატურის სწრაფი გადახედვაც საკმარისია იმის დასანახად რომ ზოგი მისი თემა არის აგრეთვე ნამდვილი ოკულტიზმის თემებიც : სიმბოლური ფიგურების სიყვარული, ტარო და აღმოსავლეთის იდუმალი სიბრძნე, დაფუძნება ტრადიციაზე,  წარსულის “ დიდ განდობილთა” კულტი არის საერთო ფონდი ყველა დონეზე. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ლ.პაუელსის და ჟ.ბერჟიეს ნაშრომი “ჯადოსანთა დილა”-ს და მათ მიერ დაარსებული ჟურნალი “პლანეტა”-ს წარმატება, ხალხური ოკულტიზმისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი ჟურნალის ეპონიმია ნოსტრადამუსი. და მრავალი ოკულტისტი გატაცებულია დაუდგენელი მფრინავი ობიექტების თემით.

   გასულ საუკუნეში დღევანდელი ჰოროსკოპების მსგავსად პოპულარული იყო სპირიტიზმი.

  ასტროლოგიის და “ოკულტურ მეცნიერებათა” პოპულარობას დიდად უწყობენ ხელს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, გამომცემლობები და, ყველაზე მეტად, რადიო და ტელევიზია.

მაგრამ ესოდენ მცირედ ოკულტური “ოკულტიზმის” გვერდით მშვიდი ერუდიტები რაიმონ აბელიო, რობერ ამადუ, სერჟ უტა, ლიუკ ბენუა, აგრძელებენ მედიტა;ციას კაბალაზე, ალქიმიაზე თუ აღმოსავლურ ფილოსოფიებზე.  პატარა ჯგუფები თაყვანს სცემენ ვიღაც გურუს და ისევე როგორც დიდ საუკუნეში ატარებენ შავ მესებს.

ზოგი ოკულტიზმიდან გამომდინარე ფორმებად მიიჩნევს სატანიზმს და მისტიკური ეროტიზმს რომელიც უკავშირდება სექსუალური მაგიის ძველ მიმდინარეობას. ჩვენი ოკულტისტები, რომელთაგანაც ბევრი ასკეტური განწყობისაა, უარყოფენ ასეთ ბოდიალს. მაგრამ ისინიც უკავშირდება არარაციონალურ რწმენათა მრავალფეროვან და ბუნდოვნად განსაზღვრულ ანსამბლს.

თანამედროვეობის ფესვებთან, გარდამტეხი 1968 წელი, «განებივრებულთა ჯანყი»

gardamtexi 1968 weli, «ganebivrebulTa janyi»:
vis aRar axsovs maisi 68?  «es mouxelTebeli» viTareba de golisTvis afeTqda sruli dasaqmebis periodSi ayvavebul, wynar, obivatelur da kolonialuri omebisagan bolos da bolos ganTavisuflebul safrangeTSi. მowyenil safrangeTSi moxda pirvel rigSi oidiposuri da kulturuli gardatexa: omis Semdeg dabadebuli Taoba aRniSnavda Tavis oc wels da iwyebda laparaks ufrosi Taobebis winaaRmdeg. Zveli samyaros kedlebi Sezanzarda mTels evropaSi, laTinur amerikaSi, amerikis SeerTebul StatebSi.

Ra darCa 1968 wlis dResaswaulisgan ? 30 wlis Semde Sedegi kontrastulia. Gabatonebulma azrma gasrisa revoluciuri ocneba. devizi «yvelaferi politikuria» Secvala devizma «yvelaferi ekonomikuria». alternatiuri kultura, esoden Zvirad dapyrobili sityvis Tavisufleba waleka masobrivi informaciis saSualebaTa xmaurebma. 30 wlis Semdeg saxelganTqmuli «akrZalulia akrZalva» gana ufro liberalizms ar gamoadga vidre Tavisuflebas, ufro ukanonobas vidre civizms?  yvelaferi moinela bazarma?

თანამედროვეობის ფესვებთან, გარდამტეხი 1968 წელი, «განებივრებულთა ჯანყი»: 2

«profesorebo, Tqven Zvelebi xarT da Tqveni kulturac Zvelia!»   «SeuzRudavad tkboba, cxovreba mkvdari drois gareSe ». «gadarCenilo faSistebo, Tqven ver gadaurCebiT nanters». «revolucia iwyeba iq sadac iwyeba siamovneba!». nanteris universitetis kedlebze dakawruli lozungebi.
1968-6: iwyeba parizuli gazafxuli:
  
1968, 22 marti, nanteri, dResaswauli  daiwyo!
   
parizis universitetebis gadatvirTvis Sesamcireblad nanter-la-foliSi («nanteri-sigiJe») 1965 wels aSenda sul axali universiteti. iq swavloben dasavleTi parizis ufro SeZlebuli axalgazrdebi. Kkontrasti mZafria am ukanasknelTa da universitetis saerTo sacxovrebelSi mcxovreb studentebs Soris.

«profesorebo, Tqven Zvelebi xarT da Tqveni kulturac Zvelia!  SeuzRudavad tkboba, cxovreba mkvdari drois gareSe». «gadarCenilo faSistebo, Tqven ver gadaurCebiT nanters». revolucia iwyeba iq sadac iwyeba siamovneba »(ai nanteris universitetis kedlebze dakawruli lozungebi).
   
«siRatakeze da sibeCaveze studentTa wreSi»:
safrangeTis studentTa erovnuli kavSiris situacionistTa provokaciuli teqsti araorazrovania:  

თანამედროვეობის ფესვებთან, გარდამტეხი 1968 წელი, «განებივრებულთა ჯანყი»: 3

1968-9: azri-68, mentaluri revolucia, radikaluri “axalgazrdobizmis” faza:

jer mTargmnelis SeniSvna:
dasavluri filosofiis mama-damfuZnebeli sokrate (Zv.w. 470-399) adamianebs mouwodebda yvelaferi ar daeyvanaT maTze, gaegoT rom maTSi aris maTze ufro didi da Rrma arsi: “ ar dauTmoT sxeuls, xorcs da simdidres, aseTive gznebiT izruneT sulis srulyofaze”.

sul sxva azris iyo Tanamedrove filosofosi moris merlo-ponti (1908-1961): “me ara var Cemi sxeulis winaSe, me var Cems sxeulSi, an, ufro, me var Cemi sxeuli”  (Tanamedrove frangi filosofosi bertran verJelis wignaki evropeli jeelebisTvis “sityvebi filosofosTa aRmosaCenad”, gamomcemlobebi “Mmilan”, 2008).

“civilizacia Seqmna man vinc pirvelma Seikava Tavi qvis srolisgan da ginebiT dakmayofilda”, Tqva didma zigmund froidma

“inerciuli sokratizmidan” agresiul “merlopontizmze” gadasvlas kacobriobam garkveuli dro moandoma.

Mmarqsistma da froidistma inteleqtualebma (herbert marqkuzem, sociologma rait milsma, paul gudmenma) 1960-an wlebSi daarRvies 1950-ani wlebis konsensusi da da mouwodes adamianis saWiroebaTa, instinqtebis ganTavisuflebisaken ( anu daaxloebiT cxoveluri cxovrebisken) da yvelanairi formis siyvarulis  ganxorcielebisken anu siyvarulobanas TamaSisken.