5.22.2012

სასარგებლო იდიოტებზე:

  Бомбы рабочих - бомбы мира! Бомбы капиталистов - бомбы войны'

სასარგებლო იდიოტებს როგორც წესი უძახიან დასავლელ ინტელექტუალებს რომლებიც მხარს უჭერდნენ საბბჭოთა ხელისუფლებას მიუხედავად იმისა რომ ესმოდათ რომ ეს იყო მოძალადე და ყველანაირ უკანონობათა ჩამდენი ხელისუფლება. 

Полезный идиот
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
«Полезный идиот» (англ. Useful idiot) — в западном политическом жаргоне термин, применявшийся для описания сторонников Советского Союза в западных странах и отношения советского правительства к ним. Контекст был таков: лицо, о котором шла речь, наивно считало себя союзником Советского Союза или других социалистических стран, однако, с точки зрения западных политиков, в самом соцлагере к ним относились с презрением и цинично использовали в своих целях.
В настоящее время термин применяется в более широком значении, для описания человека, который является марионеткой (например, некоторого политического движения, террористической группы, враждебного правительства или коммерческой структуры, вне зависимости от приверженности к идеям марксизма).
В английском языке словосочетание ранее употреблялось в прямом смысле, для описания идиотов, способных выполнять полезную работу[1].

Происхождение термина

Распространено заблуждение, что авторство термина принадлежит В. И. Ленину. Словосочетание отсутствует в опубликованных ленинских трудах; источники указывают на следующие ленинские слова в изложении Юрия Анненкова: «культурные слои Западной Европы и Америки не способны разбираться в современном положении вещей … эти слои следует считать за глухонемых и

ნაკლებად ცნობილი ჰერმეტისტული აღორძინების ხანა-1:


აღორძინების ხანის ნეოპლატონიზმის
და ჰერმეტიზმის მამა ბიზანტიელი
ფილოსოფოსი გიორგი პლეთონი
ალქიმია და კაბალა მე-16 საუკუნეში //ავტორი ფილოსოფოსი და ფილოლოგი  კლოდ განო,Claude Gagnon//.

    პრაღა არის მაგიის დასავლური დედაქალაქი. 1510 წელს იქ აბატ ჟან ტრითეიმთან ერთმანეთს შეხვდნენ ფაუსტი,პარაცელსი და აგრიპა (ფრანსუა რიბადო დიუმა, მაგიის ისტორია, პარიზი, ბელფონდ, 1970, François Ribadeau Dumas, Histoire de la magie, Paris, Belfond, 1970).
    სწორედ ამ ქალაქის ებრაულ კვარტალში აცოცხლებდნენ რაბები მათ გოლემს //იქვე//. მაგრამ ფილოსოფიით დაინტერესებული 3 სტუდენტი უფრო იმუშავებს "ქალდეურ ტექსტებზე". მაშ დავიწყოთ გარჩევა 3 მიმდინარეობისა მათი საერთო ჰორიზონტის დაუვიწყებლად.

   ჩვენ შეგვიძლია მაგია, კაბალა და ალქიმია ერთად დავაჯგუფოთ ზოგადი ცნება "ჰერმეტიზმის" გამოყენებით. ერთი ბოლოდროინდელი წერილის დასასრულს ანტუან ფევრი // Antoine Faivre// ამ ცნებით აღნიშნავს მე-15 საუკუნის ბოლოდან მე-17 საუკუნემდე გაჩენილ აზროვნების სხვადასხვა მიმდინარეობას,მაგალითად ალქიმიას,რენესანსის "ფილოსოფია ოკკულტას"//philosophia occulta// მაგიას,ალექსანდრიულ ჰერმეტიზმს და მის ნეოალექსანდრიულ მანიფესტაციებს,და ზოგჯერ აგრეთვე ქრისტიანულ კაბალას. (Antoine Faivre,"Questions of therminology proper to the study of esoteric currents in modern and contemporary Europe",in Western Esotericism and tse science of Religion,17th Congress of the International Association for the History of Religions,Leuven,Peeters,1998,gv.9).
    მაშ უნდა განისაზღვროს აზრის 3 მიმდინარეობა და თანაც ეს 3 მიმდინარეობა პარადოქსულად უნდა ჩავთვალოთ ჩვენს მიერ ანტუან ფევრთან ერთად ჰერმეტიზმად წოდებული საერთო ჰორიზონტის გამოვლინებად.